Monitory v šuplíku, rychlé počítače, 3D myši a další zařízení mají k dispozici studenti v testovacích učebnách velešínské střední školy. Ty slouží k tomu, jednoduše laicky řečeno, aby absolvent během studia získal „evropský řidičák na počítač“.

ECDL je European Computer Driving Licence, čili studenti tak získají znalosti a dovednosti v oblasti digitálních technologií, a to takové, které vyžaduje současný trh práce. Po absolvování všech zkoušek student získá certifikát ECDL, který je uznáván mezinárodně.

„Hlavní zásluhu na vybudování této třídy má učitelka Lenka Šípková a učitelé IT,“ vyzdvihl ředitel školy Milan Timko. „Byl to finančně velmi náročný projekt.“

„Nemohli bychom ho uskutečnit bez projektů EU,“ doplnil ředitel.

„Nyní máme akreditované a nově vybavené dvě počítačové učebny U9 a U4,“ říká učitelka Petra Fiřtová. „Jako testeři jsme dosud získali akreditaci pro testování 12 modulů. Program běží druhým rokem a jsou do něho zapojeny všechny maturitní obory. U některých tříd máme téměř stoprocentní účast.“

Žáci se v rámci toho učí základy práce s počítačem a správu souborů, pracovat s tabulkami, zpracovávat text, vytvářet webové stránky, upravovat obrázky a mnoho dalšího.