S ním souhlasí většina ostatních zemědělců, kteří mají z nadcházející zimy také obavy. „Bez vody nic nevyroste. Nemůže se ani připravit půda, protože je suchá na troud a pole se jenom zorá. Bude se čekat, jestli přijde voda nebo ne," říká zootechnik Zemědělského družstva Dolní Třebonín Zdeněk Blažek 
a pokračuje: „Nemáme čím krmit. Všechno zelené je pryč. My kravám zelené přikrmujeme, ale to taky brzy skončí, protože už zkrátka nebude." Tráva na pastvinách je spálená, a tak se dobytek ani nepřehání. Nedá se ani nic zasít. Většina zemědělské půdy je tak suchá, že se nedá ani orat. Potvrzuje to Václav Jungwirth, předseda Zemědělského družstva Brloh: „Je to tak vysušené a tak tvrdé, že pluhy se do země nedostanou. Může se orat tak maximálně půl hodiny, hodinku a pak se už musí měnit železa. Takže to opotřebení je tak abnormální, že se to v podstatě ani nevyplatí," upřesňuje.

Pokud se půdu přece jen podaří na zasetí připravit, je ještě možnost založit porosty řepky. Zem je ale tak vyprahlá, že o úrodě si mohou všichni nechat zdát. Zemědělcům tak nezbývá nic jiného než čekat, jestli zaprší. 

Vrásky na čele mají zemědělci také kvůli úrodě kukuřice. Ta usychá. „Úroda kukuřice nebude ani třetinová jako loni. Kukuřice zasychá, což nikdo moc nepamatuje," vysvětluje Václav Jungwirth. A sucho není jediné, co úrodu kukuřice ohrožuje. „V současné době, protože se sklidilo obilí a v lesích je poměrně sucho, se do kukuřice stěhuje černá zvěř. „Mám informace, že to jsou stáda prasat, která to málo, co tam je, začnou devastovat," připomíná Václav Jungwirth.

Vody pro zvířata je zatím ve většině družstev dostatek. I tak s ní zemědělci šetří. „Zakázali jsme mytí strojů, maximálně si otřou okna aby viděli a samozřejmě se musí s vodou hospodařit," vysvětluje Václav Jungwirth. „My máme i vlastní zdroj vody. V našem vodojemu provádíme každý den kontrolu stavu vody. Nedovedu si představit, jak bychom napájeli dobytek, kdyby nám voda došla. Voda zatím je, ale je nutné se připravovat dřív, než dojde," uzavírá. Jiná situace je v ZD Netřebice: „Kdyby voda došla, tak máme alternativní zdroje. Budeme vodu převážet ze stájí, kde je nižší odběr a kde ty vrty ještě nevysychají a stíhají vodu dodávat," sděluje ředitelka Alena Janoušková a pokračuje: „Případně bychom museli objednat ze společnosti Čevak auto s nádrží a nalili bychom to do studny," popisuje alternativy.

Vedrem samozřejmě trpí i dobytek. „Telata se přehřívají. Kráva je severské zvíře, které horko nesnáší a samozřejmě mléka je také méně. Je to na ta zvířata strašný zápřah," říká Zdeněk Blažek. Z hlediska žní ale zemědělci hodnotí sezonu jako nadprůměrnou. Počasí navíc žním prospívá. „Co se týče sklizně obilovin, tak je to jednoznačně pozitivní. Všechno je suché, nemusí se nic sušit, je to zralé už v této době. Takže ukončení žní z hlediska data je velice pozitivní," říká Otta Šandera.