„Na Radě Jihočeského kraje konstatovali, že tato vize 2020 je značně nedopracovaná. Obáváme se, že podpis této vize nezaručuje obcím a starostům vůbec nic,“ uvedl jihočeský hejtman Jiří Zimola, který označil Šumavskou Vizi 2020 jako nepodepsatelnou.

„V současné situaci je Vize 2020 materiál, kde jsou neurčité sliby a předsevzetí a my se obáváme, že nebude možné je realizovat. Takový podpis by byl podpisem proklamativním, který by mohl být chápan jako souhlas šumavských obcí s touto vizí, což ve skutečnosti tak není.“

Se slovy hejtmana souhlasí i předseda Svazu obcí Šumava Jiří Hůlka. „Určitě je Vize Šumava 2020 ještě nedodělaná. Například je potřeba doložit přílohy, které musí být bezpodmínečnou součástí,“ zmínil Hůlka.

„V pondělí 18. ledna máme další pracovní schůzku za účasti krajů, šumavských obcí a ministerstva životního prostředí, na které budeme společnou vizi dále ladit.“

Vize Šumava 2020 je desetiletým výhledem, co všechno by se mělo v Národním parku Šumava stát. Důležitým bodem je plánované rozšíření bezzásahových ploch o devět procent.

Starostové chtějí samozřejmě přesně vědět, kde všude mají nové bezzásahové plochy být. Bojí se, aby nebyl ohrožen další rozvoj obcí.