Co tím získáte? Dobrý pocit. Právě jste totiž zdolali jednu z částí Šumavského Everestu. Hornoplánské kulturní a informační centrum, které za projektem stojí, totiž vytipovalo osm regionálních vrcholů, jejichž nadmořská výška je v součtu rovna nejvyšší hoře světa Mount Everestu (8 848 metrů nadmořské výšky). Projekt naostro startuje právě dnes, kdy si můžete takzvané vrcholové pasy v Horní Plané pořídit.

„Projekt jsme si vyzkoušeli už od začátku prázdnin. Zkoumali jsme například, jestli nám lidé nebudou razítka krást či zda nevyschnou vlhčené polštářky," zmínil ředitel Kulturního a informačního centra v Horní Plané Luděk Štěpánek. „Bohužel se ukázalo, že polštářky na slunci skuteční vysychají. Dali jsme je tedy do sáčků," dodal se slovy, že už si jednotlivé vrcholy sám vyběhl třikrát.

Šumavský Everest má za cíl podporu pěší turistiky. „Je to určitě skvělý nápad," řekla včera Libuše Kuchtová z Klubu českých turistů START Český Krumlov.