Je to zcela inovativní způsob oslav dětského dne, kdy obec zajistí autobusovou dopravu a vstup, přičemž cílem jsou zoologické zahrady v nejbližším okolí. Tento způsob oslav je velmi oblíben, protože zoologická zahrada je atraktivní cíl pro děti v různém věkovém rozpětí, zatímco při pořádání her a akcí je nutné zajistit a vyčlenit aktivity pro malé a velké děti zvlášť. Letos, v sobotu, se přes 30 dětí ze Světlík vydalo do Zoologické zahrady v Jihlavě. Po tři hodiny trvající cestě se děti mohly těšit ze zeber, žiraf či kapybar.

Pavel Sojka