Českokrumlovsko – Pryč jsou časy, kdy si školy vystačily 
s běžnými učebnicemi a školními pomůckami. Doba jde nezadržitelně dopředu a počítače se již dávno staly běžným vybavením většiny domácností, firem, ale i školních institucí. S počítačovou technologií přicházejí do styku také děti v mateřských školách. Do školních zařízení už pronikají i tablety.
Třeba Základní a Mateřská škola v Horní Plané disponuje celkem pěti tablety 
s nainstalovanými vzdělávacími funkcemi, které učitelky využívají především pro výuku předškoláků sociálně znevýhodněných, kteří potřebují s výukou pomoci. Z jedenasedmdesáti dětí v mateřské škole učitelky pracují se sedmnácti takovými dětmi. Cílem této péče je, aby děti po nástupu do prvních tříd citelně nezaostávaly za svými spolužáky. „S tablety je třeba pracovat v menších skupinkách, protože dětem se musí hodně věcí vysvětlovat. Ovšem děti mají výuku 
s tablety moc rády," míní Jiří Šíma, ředitel školy v Horní Plané. „Tato technologie rozvíjí jejich dovednosti, motorické i početní schopnosti. Tablet by však měl být chápán hlavně jako vzdělávací doplněk běžné výuky, kdy se předškolní děti učí kreslit, vystřihovat a podobně."
Tablety jsou využívány 
i pro výuku prvních, druhých a třetích ročníků základní školy k výuce anglického jazyka. Na žádost rodičů dětí 
z prvních a druhých tříd, byl ve škole zaveden kroužek anglického jazyka, přičemž ve třetí třídě je již anglický jazyk povinný. Žáci prvních ročníků již na tabletech pracují samostatně ve skupinkách za dohledu proškolených učitelů. K výuce používají tablety zhruba dvakrát týdně.

„Jedná se však o nastolený trend, kterému se určitě nebráníme a naopak jej vítáme," říká Jiří Šíma, který dále zmiňuje, že v dohledné době chce škola pořídit tablety všem učitelům a také více tabletů pro žáky, aby ti mohli pracovat alespoň ve dvojicích. Při výuce by učitelé používali tablety ve spojení s interaktivními tabulemi formou prezentací. Jednoduché prezentace na počítačích vytvářejí žáci již od páté třídy. „S novou technologií ovšem nechceme zavrhnout učebnice, s těmi budeme pracovat i nadále," ujišťuje Jiří Šíma.
Základní škola Fantova na rozdíl do ZŠ Školní v Kaplici tabletů nevyužívá. Stačí jim interaktivní tabule a počítačová učebna, která je využívaná na sto procent. V učebně se vyučuje informatika, která je od druhého stupně povinná. Učebnu však mohou v doprovodu učitele navštěvovat také žáci prvního stupně. „V tabletech nevidíme ty extra výhody, které by do výuky měly přinést," tvrdí ředitel Libor Lukš, „chceme děti naučit hlavně číst, psát a počítat. Osobně si myslím, že tabletů a počítačů mají děti doma víc než dost."
Tablety zatím nejsou ani na základní škole T. G. Masaryka v Českém Krumlově. Škola nicméně vlastní dvacet tři notebooků, které učitelé používají hlavně k výuce na prvním stupni. Například prvňáci se na noteboocích učí rozeznávat barvy a zvířata. Především s nimi pak pracuje druhá a třetí třída. „Pro děti se jedná o zajímavé zpestření výuky. Samotná výuka se však na těchto technologiích nesmí stát závislá," míní ředitel Vlastimil Hlásek. Základní škola má kromě notebooků ještě počítačovou učebnu s pětadvaceti počítači s pevným připojením. Učebna slouží klasicky pro výuku informatiky a mediální výchovy, která se týká devátých ročníků. Hodiny informatiky děti navštěvují již od čtvrté třídy.