Už dva měsíce pátrá Deník po stopách jedné z největších záhad jižních Čech.

Kdo vyluští tajemný nápis na obrazu Perchty z Rožmberka, ten ji vysvobodí z jejího prokletí a ona mu za to ukáže rožmberský poklad. Tak praví pověst a Deník se rozhodl za pomoci svých čtenářů tuto pověst uvést na reálný základ, nápis rozluštit a pokud to bude možné, poklad najít.

Zatím posledním ohlasem je reakce Josefa Trhlíka. „Dočetl jsem se, že potřebujete vědět, co je napsáno na onom tajemném obraze paní Perchty. Já už jsem ten nápis dešifroval,“ stálo v emailu, který do redakční pošty dorazil tento týden.

Ačkoli o sobě autor říká, že je spíše mistrem štětce, tedy malířem, záhady jej lákají už mnoho let a pod pseudonymem Zlatoděj dokázal rozluštit opravdu leccos.

„Samotné dešifrování mi zabralo spoustu času, protože šifra je docela těžká, i když ne nepřekonatelná. Zatím nejsložitější šifru, kterou jsem prolomil, je šifra amerického sériového vraha, který je znám pod jménem Zodiak,“ dodal Josef Trhlík.

Záhada první: Písmo

Samotné znaky, kterými je nápis namalován, je písmo enochian. To je známo především zasvěcencům magie jako takzvaný andělský jazyk. Ve svých osobních denících jej zmiňují už okultisté rudolfínské doby John Dee a Edward Kelley.

Písmo se nazývá podle Enocha, biblického patriarchy, který byl údajně posledním, kdo před Johnem Dee dokázal tímto jazykem hovořit i psát.

Jazyk je zvláštní mimo jiné i v tom, že jeden znak zároveň ukazuje jak písmo, tak jeho astrologický ekvivalent (znamení nebo astrologický pojem), ale také i gemantrické a číselné hodnoty.

Ale nechme pokračovat Josefa Trhlíka: „Jak jsem zjistil, nápis na obraze tvoří TŘI SLOVA: Zupětí, Zrady, Toiuha. Což po přeložení do současného jazyka znamená: VZDOR, ZRADĚ, TOUŽI'M.

Důležitých písmen (znaků) je počítáno z levé strany 17. Posledních 6 znaků vyjadřuje jméno, místo, věk a návod končící otevřeným srdcem, které vyjadřuje samotné charizma této ženy,“ popsal svá první zjištění.

Život neměla Perchta jednoduchý, což se dá zjistit ze samotného nápisu. Jak ale vyřešit problém s přečtením? Podle některých dřívějších rad by se mohlo použít zrcátko, podle jiných zrcadla dvě, tak, jak psal Leonardo da Vinci. Ale není to nutné.

„Některé znaky se dají také přečíst, a to těch prvních 5 úplně normálně, stačí jen tyto znaky otočit o 180 stupňů. A máte hned jedno slovo a to: MILUJ P. (P znamená Petra ze Štemberka). P také může znamenat PERCHTU, což je podle mne pravděpodobnější.

Perchta totiž milovala Petra ze Štemberka, ale rodiče jí proti vůli provdali za jiného, takže asi byla hodně nešťastná a zklamaná, což dosvědčuje samotný nápis, na kterém v číslech vypovídá o svém životě a osudu,“ pokračuje Zlatoděj Josef Trhlík.

Na obraze je podle Zlatodějova zjištění zachyceno: Datum Perchtina narození, rok jejího úmrtí, na které ukazuje svou magickou hůlkou. Dále je zaznamenán datum úmrtí Jana z Lichtenštejna (jejího právoplatného manžela), v kolika letech byla provdána, kolika let se dožila, kolik let měla trápení, jak dlouho ji Jan trápil, v kolika letech Jan zemřel. Dále rok narození Jana, rok, kdy se Jan žení a kdy Jan umře. Dále je zaznamenáno, kolik měla celkově šťastných let.

Záhada druhá: Významy

Významů skrývá nápis mnoho. Pokud se někomu zdá, že získat ze tří slov následující proud čísel a informací je nemožné, pak je podle Trhlíka si nutné uvědomit, že samotná Perchta (podle jiných názorů autor obrazu ovlivněn duchem a duchovním spojením s Perchtou) se úzce věnovala magii. Magická symbolika a významy jsou velice provázané a zároveň jak jednoduché, tak i členité, a tak tuto možnost vysvětlení dávají.

„Já bych její stupeň v magii označil slovním spojením 'znala hodně'. Sám se magii přes třicet let věnuji, a tak vím, o čem je řeč,“ míní Josef Trhlík a zároveň dodává, že na obraze byl také použit kabalistický numerologický systém; stačí jen hledat a najít ta správná slova pro uvedená čísla. Jak se k nim dojde? Mnohé dokládá tabulka ve spodní části tohoto textu.

Záhada třetí: Poklad

Josef Trhlík postupoval při hledání významů podle svých slov takto:

Nejprve vytvořil ze tří slov namalovaných na obraze tyto tři sloupce pod sebou:

ZUPETI ZRADY TOIUHA
OUFEDA OBADA DOAUEA
ZVPHMI ZRIMI MZIVHI
W-NT Q KQTQ TQWNQ
XJ JJ JXJ
Y YY YY

„Tupeti zrady, toiuha necháme jak jsou, tím jsem jen označil sloupec,“ říká Zlatoděj. „Jinak použijeme z každého sloupce vždy jen jedno písmeno, pro daný sloupec a tvoříme slova.

Dostaneme tak tři nové věty, které nám řeknou co Perchta sděluje přes propast věků. Snažíme se samozřejmě vytvořit co nejvíce vět pro každý sloupec zvlášť. Mě například vyšlo pro první sloupec toto:

Vo weži dumaj ty. Dumají té nohy. Mny důfé povězt hájí. Důfej mapy vzít. Doufám ven jít. Ty živ a doufej.

Druhý sloupec:

O jar kdy má být žiji. Odkryja ambyt žiji. Kdy obraz TAJ MY I JI. Tají my kdy obraz ji.
Oba dají zmrt ji. Obrať k zmiji jad. Radozty kym ji bija. Ráda té zmiji boj.

Třetí sloupec:

Ty doma Živá i Ne wyjjuh. Jy deti maji nouzi. Vy zmija deti hynou. To Jan můj had živej. Najdíž mojí větu a hý. Najdi mou závet jih.“

Dále vytvořil za použití jedné litery věty ze všech čtyř sloupců. To je náročné hlavně po stránce časové. Výsledkem jsou následující slova a věty:
1. Miluji rytíře Petra, stojíce v kruh slibuji poklad skovaný za mýmy zády.
2. Klatby trpím mimo hroby žij caly wečny život spy lasky důfej i dny čakaj huš brzy v raj.
3. Viny všichniž. otec, matka, král Jiří z Podebrad, důfajm, slybujo, chyba, plyjyš zmrty.
V následně vytvořeném čtvrtém sloupci mu při převodech vyšla tato slova: Brk 3krát, Král Prag, Slib škrab, Cíl pryč, Krygl krik, Byl bil, KRB 2. krát.

Význam: 3krát psala Perchta králi Jiřímu z Poděbrad do Prahy, aby jí pomohl od utrpení. Měla jeho slib, že zjedná nápravu. Její manžel Jan se to dozvěděl, opil se a zbil ji.

Když se během luštění použije jen kabalistický systém, tak luštiteli následně vyjdou tyto věty:

Slávy boží spatříš ji žijouc slibuji poklad, jsa jazyk zlý zomry lokaji. Ryba ji. (Ve významu – je plachá, špatně se chytá).
Rytýři slávy boží jsa žijouc slibuji poklad, jsa jazyk zlý zomru, lokaji spaji.
Poklady kryje roba spalisli-ji obraz ločí, smyš ji lybat živou, kajíc žyj, žyj, žyj.

Vytvořil jsem ze všech znaků tahle slova, uvedl Trhlík:
Spatříc, živouc, zlykác rozlčo, bojíc, kajíc, obraz, zimy, lybaj poklad. (Pravopis v kabale nemá žádný význam).
Seřadil tato slova pod sebe a tvořil další věty:

SPA|TŘIC--------KA|JIC
ŽI |VOUC--------OB|RAZ
ZLY|KAC---------ZI| MY
ROZ|LOC---------LYBAJ
BO | JIC ---------PO |KLAD

Z těchto tvoříme nová slova za použití jen jedné půlky z určitého slova:
Loč rozži, lývou spaží, tříc ji, raz zlybaj, objímy boká, POKLAD.

„Jak jsem zjistil, tak se dají vytvořit dvě základní věty, a to KLADOB BOŽI' a KLADBO POJI'C. Prvním se zruší kletba (ta tak nebezpečná není), druhá už nebezpečná je a pro neznalého hrozí nebezpečí od samotné paní Perchty,“ podotýká Josef Trhlík.

Co ještě dodat? „Asi tolik: Vypadá to, že zanechala psanou závěť. A kromě pokladu, co měla pod róbou, zanechala i poklad ukrytý mimo hrad. Cesta k pokladu je popsána v obraze, stačí se jen dívat. Byla zasvěcena do tajného učení magie a toto učení provozovala. Na obraze stojí v ochranném magickém kruhu, držíce v ruce magickou hůlku, kterou píše jazykem enochian svůj vzkaz.

Při šifrování použila i kabalistický systém. Na obraze je zachycena dvakrát. Jednou z masa a kostí a podruhé jako DUCH. Stačí obraz otočit vzhůru nohama a vlevo nahoře vidíme hlavu ducha, zakrytého plachetkou, který dělí obraz na dvě půlky. PŮL NA PŮL. To značí dva životy,“ shrnul naprosto vyčerpávajícím způsobem zatím jediný člověk, který dokázal rozluštit nápis na obraze a který se s tímto poznatkem rozhodl podělit i se čtenáři Deníku.

Zbývá jen to poslední: Najít uvedený poklad.

Pokud vás tato záhada zajímá a máte k ní další postřehy, ozvěte se na emailovou adresu zdenek.zajicek@denik.cz.

Práce s přeloženým nápisem

ZU|PE|TI------Z|RA|DY------TO|IU|HA
76| 85|41------7|21| 41-------47| 16|51

1421 = narození Perchty
1476 = rok úmrtí Perchty
Na obraze ukazuje rok své smrti:
7|21|41= 7+21=28. Byla provdána ve 28 letech.
7|21|41= 41+21=62-7=55.  Perchta žila 55 let.
7|21|41=41-21=20+7=27  let měla pech.
47|16|51= 4+7+1+6+5+1=24 let ji Jan trápil.
47|16|51= 47+16=63.  Tolik let žil Jan z Lichtenštejna. (63=39), 39 bylo Janovi, když se ženil.
7|21|41= 7+2+1=10,= 1410. Rok narození Jana.
1410+39=1449. Žení se Jan.
1449+24=1473.  Umírá Jan.
47|16|51=47-16=31+ (24) = 55 žila let.
47|16|51=47-16=31 šťastných let.

Znaky 18,19,20.21,22.
Znak 18, v tomto znaku je písmeno P = Perchta, dále písmeno R = Rožmberk.
Znak 19, tento znak při otočení o 180° = 21 = 1421, rok jejího narození.
Znak 20= číslo 3.
Znak 21 = písmeno S, (3 S = kabala = 3 = S)
Znak 22 = Otevřené srdce (ukazuje charizma paní Perchty).
Znak 18 je také podle jazyka Enochian, písmenem C/K = Český Krumlov.