Pokud by se naplnila nejhorší očekávání, muselo by město zaplatit nejen takřka třicet osm milionů korun odvodu do státního rozpočtu, ale i penále rovnající se pravděpodobně téže částce. Podle odhadů by to mohlo znamenat i paralýzu rozvoje města možná na tři volební období.

Českokrumlovský deník se také obrátil na bývalé vedení Českého Krumlova. Problematická dotace a oprava Tovární ulice, školy Za Nádražím a problémy s doložením některých dokumentů, kvůli kterým finanční úřad městu sankce udělil, se odehrály v letech 2005 a 2006.

Tehdejším tajemníkem Městského úřadu v Českém Krumlově a posléze starostou byl Luboš Jedlička. Ten se k situaci postavil čelem a věcně argumentuje: „Nevím, proč kontrola finančního úřadu trvala dva roky, nečetl jsem tu zprávu, tak nevím, proč nyní město respektuje výsledek kontroly. Co mne však překvapuje, je, že za to, že město ušetřilo za 20 metrů oplocení a 10 kusů veřejného osvětlení má platit desítky milionů zpět do státního rozpočtu," míní Luboš Jedlička. Udivuje jej prý hlavně, že při kontrole, která začala před dvěma lety, nebylo současné vedení města a městského úřadu schopno doložit některé dokumenty. „Tehdy jsme je měli. Vždyť dotace fungují tak, že nejdříve musíte vše doložit a když je to správně, pak vám dotaci proplatí. Kdybychom to v pořádku neměli, dotace by přece proplacena nebyla," dodal Luboš Jedlička.

Starostou Krumlova v době opravy Tovární byl František Mikeš. Ten  poukázal na fakt, že uvedené problémy spadají do kompetence příslušných odborů úřadu města. „Rada města a zastupitelstvo rozhodovalo o podání žádosti, jejím přijetí a výběru dodavatele. Administrativa spojená s realizací akce není v kompetenci volených orgánů. Starosta města, rada a zastupitelstvo posuzovalo ukončení stavby na základě rozhodnutí o užívání stavby (kolaudační rozhodnutí), vystaveného příslušným stavebním úřadem. Pokud byly v tomto dokumentu identifikovány nedodělky nebo závady, tak  byl zároveň v tomto dokumentu určen způsob a termín nápravy," sdělil František Mikeš.

Lumír Luštický v té době vedl odbor investic a jako jediný z oslovených se zatím odmítl k věci vyjádřit.
Odůvodnil to tím, že si musí nejprve všechny materiály prostudovat. Dlužno dodat, že od doby jeho odchodu z úřadu se na postu vedoucího odboru investic vystřídali další dva lidé.