Žáci i zaměstnanci českokrumlovského gymnázia byli ostře proti zákrokům bezpečnostních složek vůči studentům 17. listopadu 1989.

Kronika města

V den generální stávky se v českokrumlovském gymnáziu sešli zvolení mluvčí 13 tříd a sjednotili se na tomto prohlášení: „27. listopadu od 12 – 14 hodin proběhla na gymnáziu manifestační stávka na podporu vysokoškoláků, umělců, dělníků a volníků. Stávka se uskutečnila proto, že dosud nebyly zcela splněny všechny požadavky vysokoškolských studentů.

V důsledku toho požadujeme: 1. svobodné volby, které rozhodnou o skutečném poměru politických sil v našem státě. 2. sestavit nezávislé parlamentní skupiny, v nichž by byli zástupci studentů a Občanského fóra, aby objektivně vyšetřili události z 17. listopadu 1989. 3. chceme slyšet jména těch, kteří nesou plnou odpovědnost za páteční události na Národní třídě, bez ohledu na jejich postavení.

Jiskra, 8. prosince 1989

Na své výroční členské schůzi zvolilo 5. prosince třiatřicet odborářů – učitelů i provozních zaměstnanců – českokrumlovského gymnázia v tajném hlasování nový přípravný výbor a přijalo závěry, z nichž vyjímáme tři základní body:

1. Odboráři českokrumlovského gymnázia jednoznačně odsoudili zákrok bezpečnostních složek vůči studentům dne 17. 11. 1989 a žádají důkladné, objektivní a urychlené prošetření zásahu, určení politické zodpovědnost a následné potrestání všech viníků.

2. Vyslovili nedůvěru současné struktuře ROH, především ÚRO, požadují jeho zrušení a změnu struktury od tohoto hnutí směrem k profesním svazům.

3. Podporují všech deset požadavků, které vyplynuly z jednání koordinačního výboru Občanského fóra středoškolských učitelů Jihočeského kraje ze dne 4. prosince 1989.

Materiály Českokrumlovskému deníku laskavě poskytl Státní okresní archiv Český Krumlov.