Vzhledem k velkému počtu připomínek k novému územnímu plánu byla nucena radnice stanovit stop stav, aby bylo reálné tyto požadavky do územního plánu zapracovat. Do konce prázdnin se mohou ale ještě lidé vyjadřovat k akčnímu plánu. O co jde, připomněl místostarosta Josef Hermann.
„Akční plán dál rozpracovává pro nejbližší tři roky dílčí opatření strategického plánu,“ uvedl.

Na strategickém plánování se od loňského roku podílí s odborníky veřejnost. Dokument je nyní převeden i do přehledné webové aplikace na www.krumlovsobe.cz