Výjimečnost zdejšího masopustu spočívá v tom, že není tvořen růžičkovou nebo slaměnou koledou, a odehrává se podle osobitého scénáře, který před mnoha lety vytvořil jistý řídící učitel působící tehdy na škole v Černici.


„Chtěl bych připomenout, že je to takzvaný Mojenský Koníček, který začíná žádáním před obecním úřadem a končí večer opět krátkým představením. Hlavnější roli tu hraje husar na koni a vystupují zde takové postavy jako například bába, dědek či paňák s medvědem," vysvětluje Václav Vozábal, který pro letošek dostal roli Dědka.


„Velkou zásluhu na tom, že jme mohli letos jen sáhnout do šuplíku a vyndat scénář, má zdejší pamětník Václav Šítal starší, který si kompletně pamatoval text scénáře a moje matka ho tehdy zapsala," dodává Václav Vozábal.


„Už je to šedesát let, co jsem tady po vojně chodil v masopustu- a pořád si ten text pamatuji," potvrdil Deníku již zmíněný Václav Šítal starší, který se přišel podívat na novou generaci koledníků. Jeho syn, Václav Šítal mladší je také jednou z hybných pák, které letos tradici masopustu v Mojném obnovily.


„Chodil už můj děda, táta, pak já – a letos jsem to již přenechal mladším," vypráví. „Masopust byl poprvé přerušen v padesátých letech. My jsme ho obnovili v roce 1996, ale po několika ročnících nám vypadla muzika a už jsme to dohromady nedali, až nyní," dodává.