Pohyb, poučení, dobrodružství a zábava. Všechny tyto atributy má akce, na kterou se tento týden bude vydávat devítičlenná parta dětí, pod vedením českokrumlovských knihovnic. Jednou z nich je i autorka projektu, Pavlína Haršová.

„Dlouze jsme váhali nad tématem, a nakonec jsme zvolili takové, které je zdejšímu kraji blízké. Navíc svět Keltů je takový tajemný a děti baví a láká,“ říká knihovnice. Její slova potvrdili i účastníci akce. Pouze na konkrétní otázku, zda by chtěli mít tatínka či bráchu Kelta, se děti tvářily odmítavě. Keltové jsou prý moc drsní a vousatí. Včera ráno si děti vyrobily amulet ve tvaru zvířete – a pak se vydaly na dobrodružnou šipkovanou.

Program je pojatý z rozmanitých úhlů pohledu na danou tématiku.

„Nejsem vyloženě historik, ale ráda si vybírám z dějin takové kousky, které mě baví. Keltově jsou jedním z těch témat, která mě zajímají,“ říká Pavlína Haršová.

Díky jejímu koníčku se tedy děti mohly vžít velmi sugestivně do světa Keltů. První den se rozdělily do dvou kmenů, zvolily si názvy a vlastní keltské přezdívky. Pak si vytvořily plánek vlastní vesnice a vymalovaly si šátky. Včera vyrazily přes Dubík na Ptačí hrádek po stopách medvěda. Cestou plnily různé úkoly a odměno jim bylo ulovení gumových medvídků. V příštích dnech se chystají na místa, kde na našem území Keltové skutečně pobývali. jejich kroky tedy nepochybně povedou k třísovskému opidu.

„Je to i pro nás trochu jiná práce, než obvyklá knihovnická, takže si to užíváme,“ říká knihovnice.