Délka provozu na nižším výkonu se bude odvíjet od průběhu prací provozovatele české přenosové soustavy - společnosti ČEPS. Ta má v plánu na nejzatíženější části přenosové soustavy mezi Dasným a Slavěticemi opravy fázových vodičů poškozených úderem blesku a poškozeného izolátoru. Práce jsou naplánovány na víkend před Vánoci, kdy je spotřeba elektřiny přibližně o třicet procent nižší a klesá také zatížení vedení.

„Opravy vedení nejvyššího napětí nelze provádět v době plné výroby elektrárny Temelín a současně stav vedení nedovolil čekat na řádnou odstávku některého bloku po zimě. Snížení výkonu elektrárny je nezbytné pro jeho bezpečné vyvedení z elektrárny do přenosové soustavy. Opravy nebudou mít vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu přenosové soustavy,“ uvedl Stanislav Votruba, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Správa, provoz a údržba přenosové soustavy. ČEPS práce naplánovala na tři dny.

Požadavek ČEPS zajistí Temelín snížením výkonu obou bloků. Na prvním bloku to bude o necelých deset procent, druhý pak sníží výkon přibližně o polovinu. Oba ale zůstanou v provozu, vyrábět elektřinu tedy nepřestanou. Celkově tak elektrárna sníží výkon o 650 MWe, tedy přibližně o necelou třetinu.

Snižovat výkon začne Temelín 21. prosince v 3:30 hodin na druhém bloku. O hodinu a půl později se k němu připojí i první blok. Po dosažení plánované úrovně jejich výkon energetici přibližně na tři dny zastabilizují. Ve chvíli, kdy ČEPS práce ukončí, budou moci operátoři opět zvýšit výkon obou bloků na běžnou – nominální úroveň, která se v těchto dnech pohybuje kolem 2 150 MWe. Kromě výroby v takzvaném základním zatížení je jihočeská elektrárna důležitá i z pohledu životního prostředí, kdy ročně šetří přes deset milionů tun oxidu uhličitého.