Teplárna už zapracovala na odstranění prašnosti a zápachu, což si mohli návštěvníci ověřit na nedávném dni otevřených dveří. Aktuálně má zprávy o novinkách v oblasti vodohospodářství. Informoval nás o nich předseda představenstva společnosti Crthamus Jindřich Beznoska.
„Podáváme novou žádost o nakládání s podzemními a povrchovými vodami. Dosud máme platné povolení na odběr 300 tisíc kubíků podzemní vody. V nové žádosti chceme povolení jen na 1500 kubíků ročně – a to jen v případě havárie,“ konstatuje.

Společnost Carthamus věnovala značné finanční prostředky do nakládání s vodami. Dochází tak k třetinové úspoře celkového objemu vod, které dnes teplárna čerpá z vodovodního řadu Jihočeského vodárenského svazu. Jindřich Beznoska nám objasnil důvod těchto úspor.

„Přikročili jsme k optimalizaci, která nám umožňuje využít všechny naše odpadní vody a dešťovou vodu z naší retenční nádrže,“ uvedl.
Podle jeho slov už tedy nemá platnost kritizovaný fakt, že teplárna vypouští odpadní vody do bezejmenné vodoteče protékající Přísečnou.

„Všechny odpadní vody budeme recyklovat a vypouštění odpadních vod do zmíněné vodoteče bude nula litrů,“ dodává Jindřich Beznoska.
Ještě v závěru loňského roku panovaly v Českém Krumlově velké obavy, že teplárna nedodrží – kvůli žalobám jejích odpůrců a tím i vleklým administarativním záležitostem – dodávku tepla pro část Českého Krumlova. Od Nového roku hrozilo i odpojení teplárny. Město Český Krumlov té době muselo připravit i krizová řešené této možné situace. Nakonec se tak nestalo, naopak se odběratelé tepla od společnosti Carthamus dočkali na počátku roku milé zprávy. Jejich dodavatel tepla snížil cenu od 90 Korun na hodnotu 490 Korun za GJ tepelné energie. Řadí se tak mezi tři až čtyři nejlacinější teplárny v republice. V jižních Čechách je domoradická teplárna nejlacinějším dodavatelem tepla.