Pokud vlastníte řidičský průkaz vydaný v období od prvního ledna roku 1994 do 31. prosince 2000, pak máte ještě tři čtvrtě roku na to, abyste si jej nechali úředně vyměnit za novější.

Tři čtvrtě roku? Času dost, řekne si nejeden motorista. Ale opak začíná být pravdou.

„V desátém týdnu letošního roku, tedy k 8. březnu 2010, zbývalo na Městském úřadě Český Krumlov vyměnit 3 239 řidičských průkazů. Aby bylo možné výměnu všech průkazů stihnout do konce roku 2010, musel by úřad vyměnit průměrně 324 průkazů měsíčně, respektive 16 průkazů každý pracovní den,“ nastiňuje blížící se potíže Jitka Augustinová, mluvčí českokrumlovské radnice.

Alarmující údaje

Údaje jsou pomalu ale jistě alarmující o to více, že platí pro celý českokrumlovský region. Žádné jiné město tady totiž nemá možnost výměnu řidičských průkazů svým občanům zprostředkovat.

„Kvůli výměně musí lidé od nás opravdu až do Krumlova,“ potvrdil například starosta Vyššího Brodu Milan Zálešák s tím, že Vyšebrodští a lidé z okolí si ve svém městě mohou zařídit pouze výměnu občanských průkazů a pasů.

Čísla této statistiky se budou s postupujícím časem čím dál hrozivější, protože řada řidičů nechává výměnu dokladu na poslední chvíli. Pokud si řidiči nevymění svůj průkaz včas, ke konci roku mohou na úřadě očekávat velice nepříjemné fronty.

Zatím lidé zažívají většinou čekání na podobnou výměnu v řádech minut, ale pokud se situace nezmění, velice brzy se mohou čekatelé připravit i na delší časový úsek strávený ve frontě.

Českokrumlovsko není jediným regionem, kde se výměna těchto řidičských průkazů rozbíhá velmi vlažně. V Českých Budějovicích jich musí do konce roku vyměnit 12 781, což dá měsíčně 1 278 kusů a denně zatím 61.

Celorepubliková čísla jsou ještě zajímavější. Celkem zbývá vyměnit 846 389 řidičských průkazů, což je měsíčně 84 638 a denně 4 069 kusů.

Výměnu řidičských průkazů provádí městské úřady nebo magistráty, příslušné podle místa trvalého pobytu na území České republiky.

Pro Českokrumlovsko je spádovou oblastí a centrem výměn řidičských průkazů Městský úřad Český Krumlov sídlící v Kaplické ulici.