Českokrumlovský parkovací systém pro autobusy v srpnu rozzlobil jednoho se šoférů zájezdových autobusů. Do Českého Krumlova se turisté včetně šoféra těšili a vše se odehrávalo k plné spokojenosti až do okamžiku, kdy cestující vystoupili na parkovišti označeném BUS-STOP a šofér poté chtěl s autobusem přejet na místo určené k parkování. „Hned při příjezdu do Krumlova nás informovala obrovská cedule, že máme sledovat navigační parkovací systém. Ocenil jsem, že to je fajn, když nemusím zastavovat u silnice, abych vysadil turisty,“ líčil šofér Jaroslav Komínek z Chomutova. „U první cedule bus stop jsem poslušně odbočil. Pozitivně jsme vyhodnotili, že je výborné, že je tu místo, kde máme 20 minut na vystoupení v klidu a bezpečně pro turisty, a pak si přeparkuji. Jenže když jsem odtud po zhruba 10 minutách vyjížděl, musel jsem uhradit 750 korun! Jinak by se nezvedla závora. O jakési možné on-line rezervaci jsem do té doby nevěděl. To, že tento úžasný parkovací systém ke všemu ještě provozuje soukromá firma, je jen smutné dokreslení toho, jak si Krumlov váží turistů, respektive těch, kteří do města přivezou plný autobus 50 turistů, a zisk z toho nemá město. Nakonec mě tato sranda stála 1000 korun, protože jsem překročil 20 minut čekáním na hlídku Policie ČR, kterou jsem zavolal.“

Město Český Krumlov přistoupilo k regulaci zájezdů v roce 2019. Parkování má na starosti Českokrumlovský rozvojový fond, což je dceřiná společnost města, čili poplatky za parkování autobusů plynou městu. To muselo, podobně jako jiná evropská turisticky hodně exponovaná města, zavést poplatek ze vjezd autobusů do města, protože musí vynakládat vysoké výdaje na služby související s organizovanou skupinovou turistikou, na zabezpečení čistoty, bezpečnosti a komfortu návštěvníků. Také se systémem organizace zájezdových autobusů jsou spojeny investiční a provozní náklady. Tomu poplatek za vjezd zájezdových autobusů odpovídá. Poplatek při rezervaci on-line činí dvakrát 625 korun, to znamená poplatek za vjezd a poplatek za výjezd. Celkem 1250 korun ve zvoleném časovém slotu. To při kapacitě autobusu na 50 míst vychází 25 korun na turistu. „V této ceně je zahrnuto bezplatné využití bezbariérového WC blízko místa výstupu a nástupu,“ doplnil místostarosta Českého Krumlova Martin Hák. „Ale také bezplatné celodenní parkování autobusu na nedalekém parkovišti P-BUS, které je pod kamerovým dohledem stejně jako místa BUS-STOPu.“ Přičemž školní zájezdy mají na základě předchozí žádosti vjezd na BUS-STOP zdarma.

Zejména v letech 2016 až 2018 působily návaly zájezdových autobusů městu značné problémy. Cestující vystupovali a nastupovali na nevhodných místech, autobusy parkovaly, kde se dalo, v obytných a obchodních zónách. Tehdy Krumlov navštívilo ročně 25 až 30 000 autobusů. Současný zavedený systém organizace zájezdových autobusů se plně osvědčuje ke spokojenosti obyvatel města i dopravců. Město si váží každého turisty.

Rovněž není třeba, aby se autobusové zájezdy obávaly, že kvůli případnému zpoždění nepřijedou k terminálu BUS-STOP včas v zamluveném intervalu. „Autobus může stát na BUS-STOPu nejdéle dvacet minut,“ vysvětlil Petr Janíček z ČKRF. „Když těch dvacet minut překročí, chce terminál poplatek proto, aby tam autobus nepřekážel jiným dopravcům. Ale autobus klidně může na BUS-STOP přijet i dřív, než je objednaný, stejně jako později. Hodinu po objednaném času má ještě v rezervě a terminál ho bez problémů vpustí. Když ale bude šofér vidět, že přijede později o hodinu či dvě, tak půlhodiny před rezervací může prostřednictvím telefonu tu rezervaci změnit a posunout.“ Jenom musí dávat pozor, aby pobyt na BUS-STOPu nepřetáhli přes dvacet minut, což byla prevence v dobách, kdy do Krumlova najíždělo množství zájezdů najednou. Ale to se již neděje.

Kde najít informace o parkování

Vedení města doporučuje před zájezdem do Českého Krumlova se seznámit s nabízenými službami a nastavenými pravidly na www.busparking.cz, ckrumlov.info.cz v sekci parkování v Českém Krumlově, nebo data.ois.cz.