To by podle nich mohlo znamenat dopravní katastrofu. Jak je něco takového možné, se Deník zeptal Tomáše Hajduška, který se tomuto problému intenzivně věnuje z pozice katovického i krajského zastupitele.

První otázka je nasnadě – skutečně vašim obcím hrozí dopravní katastrofa? Není to nadsazené?
Tomáš Hajdušek.Zdroj: Deník/ Radka DoležalováHrozí, není to nadsazené. Netvrdím to jen já, ale všichni starostové obcí, které na silnici I/22 leží. Z Plzně do Českých Budějovic je to přes Blatnou 136 km. Přes Klatovy po silnici I/22 je to jen o necelých dvacet kilometrů dál. Je jasné, jaké trase dají řidiči kamionů, hlavně těch z východní Evropy, přednost, pokud bude trasa přes Blatnou zpoplatněna.

Jak skutečně reálná ta hrozba je?
Ta hrozba už klepe na naše dveře. Ministerstvo dopravy už předložilo do připomínkového řízení vyhlášku, která to takto má nastavit. Její platnost se předpokládá od 1. ledna příštího roku. Ale pozor – připomínkové řízení končí v půlce července, takže se schválení vyhlášky předpokládá někdy v srpnu. A potom už s tím nikdo nic neudělá.

Jak je něco takového vůbec možné?
Naše obce se podle toho, co jsem si o tom všechno zjistil, zřejmě staly obětí války státu s Kapschem. Padlo podle mého názoru politické rozhodnutí, že Kapsch už nebude provozovatelem mýta. A aby to měli jeho konkurenti při výběrovém řízení snazší, bylo rozhodnuto, že se mýto rozšíří i na silnice první třídy. To totiž vyžaduje úplně jinou technologii než Kapsch nyní pro výběr mýtného na dálnicích používá. Nově se má používat satelitní technologie, která nevyžaduje stavět žádné mýtné brány.

To ale pořád neobjasňuje, proč má být zpoplatněna jen silnice přes Blatnou a přes Klatovy ne?
Nechte mi to doříci. Ministerstvo dopravy rozhodlo, že pevnou součástí zadávacích podmínek pro výběrové řízení bude seznam silnic první třídy, na které se bude mýto vztahovat. A v tom seznamu je jen silnice I/20 přes Blatnou.

Silnice na Strakonicku.Zdroj: Redakce

Kdo ten seznam tvořil? To přece nedává logiku.
No právě. Kdo ten seznam tvořil, to se vůbec neví. Náš katovický poslanec Lukáš Kolářík získal odpověď od ministra dopravy, kde ministr jen uvedl, že za kritérium výběru se použila nákladovost rozšíření silnic. Selský rozum zůstal stranou. A nebo se ti, co ten seznam tvořili, vůbec nepodívali do mapy.

Dá se s tím ještě něco dělat?
Předchozí ministr Dan Ťok nám písemně slíbil, že na silnici I/20 zavede nulové mýtné. Ale nový ministr Vladimír Kremlík se k jeho slibu nehlásí a přes sociální sítě (!) nám vzkázal, že se s tím nedá už nic dělat. Že pokud by se ten seznam změnil nebo se na jedničkách zavedlo nulové mýtné, mohl by Kapsch výběrové řízení napadnout a zakázka za miliardy by spadla pod stůl.

Co proti tomu můžete jako krajský zastupitel dělat?
V krajském zastupitelstvu se tomuto problému opakovaně věnujeme. Paní hejtmanka Stráská tlumočí na Asociaci krajů, která s ministerstvem vyjednává, naše názory. Je možno říct, že jsme v tomto v krajském zastupitelstvu zajedno. Ve čtvrtek 27.7. jsem na krajském zastupitelstvu předložil návrh usnesení, kterým tento stav odmítáme a žádáme ministra, aby za námi do jižních Čech přijel a jednal s představiteli dotčených obcí. Pro toto usnesení hlasovali všichni přítomní zastupitelé s výjimkou zastupitelů za ANO. Jménem našich občanů za to kolegům ze zastupitelstva děkuji.

Co budete dělat, pokud ta vyhláška vyjde tak, jak je připravená?
Nemůžeme se s tím smířit, ani když to ministr takto schválí. Žádná z dotčených obcí nemá obchvat. Silnice vede prostředkem všech obcí. Uvědomte si, že u nás v Katovicích je u kostela zúžené místo, kde se vedle sebe nevejde kamion a osobák. Natož aby vedle sebe projely dva kamiony. To samé je možné říct o pravoúhlé zatáčce v Drahonicích. Pokud to ministr Kremlík skutečně takto schválí, potom já osobně budu prosazovat společný postup a občanskou nepokojnost. Jednou z jejích forem by mohlo být občasné totální zablokování dopravy po I/22 přecházením po přechodech, postupně po sobě realizovaným ve všech obcích na dané trase.

Ale má to vůbec pro vaše obce přijatelné řešení?
Řešení je jednoduché. Když nelze trasu přes Blatnou ze seznamu zpoplatněných silnic vyřadit, potom je nutné zpoplatnit i silnici přes naše obce. To je i oficiální připomínka rady Jihočeského kraje, kterou k tomu rada vznese. Právě proto doufám, že ministr přijede s námi o tom debatovat ještě před tím, než vyhlášku schválí. To, že se přímo s námi zastupiteli a obyvateli z dotčených obcí o tomto vážném problému z ministerstva nikdo nebaví, to mi na celé věci vadí nejvíc.

Nejvyšší správní soud odmítl kasační stížnost CzechToll/SkyToll
Nejvyšší správní soud (NSS) v Brně koncem června rozhodnutím třetího senátu NSS odmítl kasační stížnost konsorcia CzechToll/SkyToll ve věci rozsudku Krajského soudu (KS) v Brně, který na základě žaloby společnosti Kapsch vedl ke zrušení rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodným důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti byla skutečnost, že stěžovatelé nebyli účastníky řízení před Krajským soudem a že tak rozsudkem KS nemohla být přímo dotčena jejich veřejná subjektivní práva.
Stejný senát rovněž rozhodl o nepřiznání odkladného účinku kasačním stížnostem Ministerstva dopravy a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s tím, že hrozba existence dvou odlišných správních rozhodnutí v téže věci není sama o sobě důvodem pro přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.
KS v Brně bude rozhodovat o druhé žalobě rakouské společnosti Kapsch, jíž se snaží zvrátit výsledek loňského tendru. Česká republika je totiž 100% vlastníkem původního mýtného systému již 13 let a může jej bez jakéhokoliv omezení provozovat bez dodatečných investic dalších nejméně 10 let. Podle Karla Feixe, generálního ředitele společnosti Kapsch, by náklady na jeho další provoz činily 890 milionů Kč ročně. Stát by tak mohl ušetřit celkem nejméně 2 miliardy Kč ve srovnání s náklady na provoz systémů CzechToll/Skytoll. „Ať již soudy rozhodnou jakkoliv, v žádném případě nehrozí, že by mýto původním systémem v plném vlastnictví státu nemohlo být dále vybíráno. Opačná tvrzení považuji jen za šíření poplašné zprávy. Za skutečnost, že státní úředníci vědomě nepostupují s péčí řádného hospodáře u tak rozsáhlé zakázky, jakou mýto je, by někdo rozhodně měl nést odpovědnost. A společnost Kapsch to není,“ uzavřel Feix.