Za to, že si podobným způsobem zajišťují nemalé vedlejší příjmy, bývají často kritizováni zejména představitelé velkých měst.

V dozorčí radě Českokrumlovského rozvojového fondu není žádný zastupitel. Jeho jednatelé, tedy statutárními zástupci, jsou Luboš Jedlička, Jitka Zikmundová a Miroslav Reitinger, kteří si jako odměnu za loňský rok mezi sebe rozdělili 150 tisíc korun.

V dozorčí radě Služeb města Český Krumlov pracoval v minulém roce ze zastupitelů pouze Zbyněk Toman. Ten už ale novým zastupitelem zvolen nebyl.

Jedním ze tří jednatelů je bývalý radní Antonín Princ. Jednatelů i členů dozorčí rady Služeb je celkem šest a za loňský rok jim byla dohromady vyplacena odměna 150 tisíc korun.

Z kaplických zastupitelů se v dozorčích radách organizací zakládaných městem angažují pouze Josef Kaloš a Josef Bedlivý, oba v Technických službách Kaplice.

„Žádné odměny však nedostáváme,“ potvrdil včera Josef Kaloš, který zastává ještě post místopředsedy představenstva Stavebního bytového družstva města Kaplice – rovněž zdarma. Doplnil, že dozorčí rada technických služeb se schází zhruba jednou do měsíce.

Jedním ze členů dozorčí rady Správy domů města Kaplice je Bohumil Tíkal, jenž v zastupitelstvu působil v minulém volebním období. Do současného zastupitelstva už zvolen nebyl.

Zdeněk Zajíček, Martin Tröster