Děti z první až páté třídy již doma uložily vysvědčení a hledí vstříc prázdninám, i když se jim poslední týden ve škole nejspíše líbilo. Tento týden jim totiž odpadly všechny šesté vyučovací hodiny. Navíc žáci pochopitelně vrátili učebnice, a pak už si užívali například den s třídním učitelem a vernisáž dětských výtvarných prací, ve čtvrtek bylo na pořadu rozloučení s páťáky formou soutěžního dopoledne, při kterém si opekli buřty nad ohněm k dopolední svačině. A v pátek skončilo pro všechny žáky vyučování v 8.30 hodin. Nicméně na obědě v 11 hodin si ještě pochutnali.

Děti ale poslední den školy nedostávaly jenom vysvědčení. "Zároveň s vysvědčením žáci obdrželi věcné ceny za sběr pomerančové kůry a léčivých rostlin," podotkl ředitel školy Jan Švec.