Je to neveselý pohled na obnaženou cestu, kterou stínily desítky třešňo᠆vých stromů. Obzvlášť na jaře, když byly v plném květu, skýtaly už zdálky krásnou po᠆dívanou. Nyní je po nich veta. Musely ustoupit vozovce.

Třešně nechal pokácet Státní pozemkový úřad, který je správcem pozemků. „Po pozemkové úpravě v roce 2009 vznikl Plán společných zařízení, čili tzv. účelové komunikace k pozemkům různých vlastníků,“ vysvětluje starosta Omlenice Karel Holub. „Byla do toho zahrnuta i komunikace ke společnému hrobu obětí transportu s tím, že cesta dostane nový povrch. To ale znamenalo ty třešně vykácet. Snažil jsem se prosadit, aby se zachovala alespoň jedna strana aleje,“ říká starosta. „Nebylo to ale možné, protože by cesta nesplňovala parametry. Těch třešní je škoda, byly výrazným krajinným prvkem. Byly ale už 55 až 60 let staré.“

To znamená, že těchto 55 stromů už pomalu odcházelo, větve praskaly a třešně již zrály příliš vysoko, než aby se daly trhat. Ovšem upravit nepotřebuje jenom cesta, ale i prostranství kolem pomníku. „Úprava komunikace je tedy na Pozemkovém úřadu, který by pak měl zajistit novou výsadbu třešňové aleje. A my se budeme snažit o to, aby se pietní místo upravilo celé. Proto sháníme projektanta, který by vymyslel nejlepší řešení.“