Obyvatelé českokrumlovského regionu byli opět vstřícní. Například na Kaplicku skupinky tří králů zaštítěné Charitou Kaplice vybrali rekordní částku 138 022 korun.

„Do tříkrálové sbírky se zapojilo dvacet skupin o sedmdesáti kolednících, jak děti, tak dobrovolníci a zaměstnanci naší organizace," řekla ředitelka Charity Kaplice Ivana Žáčková. „Kvůli silným mrazům, které během sbírky panovaly, nám děti postupně odpadávaly. Všem patří velké poděkování."

Vybrané peníze se opět vrátí do oblasti působnosti kaplické Charity. Z 87 procent půjdou na péči o seniory a handicapované osoby. „To znamená, že peníze využijeme na modernizaci, vybavení a provozní náklady charitní pečovatelské služby," přiblížila Ivana Žáčková. „Také na provoz nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Osm procent půjde na zřízení krizového fondu pro osoby v aktuální životní krizi Farnosti Kaplice a pět procent na zřízení krizového fondu naší organizace na pomoc lidem, a to zejména lidem postiženým mimořádnou událostí, nebo lidem v nouzi."

V této chvíli ještě nejsou rozpečetěny a sečteny obsahy charitativních kasiček v celém regionu, například v Českém Krumlově bude výsledek sbírky znám až ve čtvrtek.

„Děkujeme koledníkům a vedoucím skupinek Tříkrálové sbírky, panu faráři Šimákovi a sponzorům za pomoc a všem lidem za milý přístup a příspěvky do kasiček," ocenila ředitelka.