Loni například koledníci kaplické Charity shromáždili od dárců rekordní částku 200 329 korun. Z toho byly financovány sociální služby této organizace a doplněn krizový fond Charity Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí nebo lidem v nouzi a farnosti Kaplice. Letos poputuje výtěžek ze sbírky na rozvoj a zkvalitnění sociálních služeb Charity Kaplice poskytovaných osobám žijícím v Kaplici a přilehlých obcích, a to především na zajištění provozních nákladů Charitní pečovatelské služby, rozvoj práce s mládeží v Nízkoprahových zařízeních a zvýšení dostupnosti služeb pro osoby se zdravotním postižením.

Cílem návštěvy tří králů není pouze získat finanční dary, ale také šířit radost a požehnání.

V Kaplici byl příchod tří králů v pondělí 6. ledna nepřehlédnutelný. Děti z mateřských a základních škol je přišly uvítat a zaplnily dopoledne kaplické Náměstí. Kromě Kašpara, Melichara a Baltazara nechyběl v živém betlémě velbloud, ovce, kůň, ale ani Marie, Josef a Ježíšek. Tradiční akcí organizovanou Kamilem Voncem a jeho přáteli odstartovala v Kaplici Tříkrálová sbírka. Všichni společně sfoukli vánoční strom.