Díky vstřícnosti dárců a úsilí skupinek tříkrálových koledníků například Charita Kaplice získá opět více finančních prostředků na pomoc lidem, kteří to potřebují. V katastru obce s rozšířenou působností Kaplice se podařilo vybrat rekordní částku 236 323 korun. S kasičkami charity lidi obcházelo na 150 dětí i dospělých.

Získané peníze na Kaplicku poputují na sociální služby Charity Kaplice, do jejích krizových fondů, do farnosti Kaplice na pomoc lidem postiženým mimořádnou událostí a na podporu osob v aktuální krizové situaci. To například ohledně zajištění sociálních služeb znamená, že půjdou na jejich provozní náklady. „A na propagaci charitního díla,“ doplnila ředitelka Charity Kaplice Ivana Žáčková. „Stejně tak na podporu a modernizaci vybavení středisek sociálních služeb. A krizový fond farnosti Kaplice je určen na podporu osob bez domova a v aktuální krizové situaci.“

Pokladničky koledníků Farní charity Český Krumlov vydaly celkem 83 588 korun. Zde vybrané finance budou použity ve prospěch azylového domu pro ženy s dětmi v Prachaticích a pro azylový dům pro muže, rovněž v Prachaticích.

Velké poděkování patří nejenom dárcům, ale především koledníkům, neboť najít takové dobrovolníky není vůbec jednoduché, o čemž svědčí fakt, že třeba pro Kaplicko je koledníků stále stejně a nedaří se jejich počet zvýšit. Každoročně je jich kolem 110. „Na tom pracujeme vždy už od listopadu,“ souhlasí Ivana Žáčková. „Oslovujeme základní školy, Dům dětí a mládeže, své kamarády a kamarádky, kteří mají děti. Máme kolem sebe spoustu ochotných rodičů a kamarádů, kteří nám pomáhají oslovovat děti, ale také je dopravovat do Kaplice, kde je koledníčků stále málo.“ Proto jsou do Kaplice přiváženy děti z okolních vsí, hlavně z Malont.

Nové děti se do tohoto nelehkého úkolu nehrnou, přestože kluci a děvčata, kteří s kasičkami chodí, říkají, že je to baví. Pěkný zážitek si z letošní sbírky odnesla například skupina tří holčiček, které od jedné paní za zazpívanou písničku dostaly – ne pamlsky – ale nádherné háčkované panenky.