Trpaslík je pro všechny zdrojem a symbolem pohody. Vesele se u něho 24. prosince zpívalo, povídalo i popíjelo. Ženy a dívky měly privilegium, že mohly pět a koledovat blízko hodného trpaslíka, muži a chlapci se shromáždili naproti nim. Dělicí čára – místní potůček protékající středem parčíku na náměstí – byla zdánlivá, neboť odpolední humorný piknik byl srdečný. Navíc si báječní kamarádi obého pohlaví před závěrem setkání zazpívali klasický hymnus „Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé" dohromady u trpaslíka. Svorně si připili i na zdraví. „Kromě vaječňáku, punče, výtečného domácího piva nebo poněšické a borovanské kořalky jsme ochutnali taky místní vynikající puškvorcový drink," vypočítává za tým pořadatelů Martin Nekola z občanského sdružení Lipno – Dunaj.

A jelikož mezi zúčastněnými nechyběli ani frymburští sportovci – lyžaři, běžci nebo cyklisté – spíše se vzpomínalo na úspěchy a zážitky či se přivolával tolik očekávaný sníh. Mrzlo vydatně, a proto zahřátí u trpasličího baru přišlo vhod. Před větrem se šli místní nadšenci schovat domů. Ale duch vroucího trpaslíka je hřeje dál.

Osud chtěl, aby je milý skřítek provázel i teď. Jan Račák z Frymburka a z krumlovského Regionálního muzea na vysvětlenou dodává: „Ve 20. a 30. letech jsme tu ve Frymburku měli učitele, který se jmenoval Ernst Kundlatsch. Ve volném čase se zabýval tvorbou soch. Trpaslík Esseviel – Jedlík, sedící na pařezu a držící kapra, je jeho dílem."

Autor: Pavel Pokorný