Křemže - Budova křemežské sokolovny pamatuje od doby svého vzniku ve 30. letech 20. století leccos. Nejprve pochopitelně patřila sportu, po zákazu sokolské činnosti v republice sloužila jako kino. Jenomže i kinu posléze odzvonilo a sokolovna osiřela. Ožívala pouze příležitostně, například při Křemežském veletrhu. Teď se ale před ní pomalu otvírá nová éra existence. Práce na její rekonstrukci by měly spustit letos na jaře.

„To je největší, deset let připravovaná akce, kterou jsme z loňska museli přesunout ne tento rok,“ přiblížil přípravnou fázi starosta Křemže Josef Troup. „Projekt je připravený, stavební povolení máme. Žádali jsme o dotaci kraj i ministerstvo pro místní rozvoj. Tam naše žádost zůstala jako první pod čarou, takže ministerstvo o dotaci požádáme letos znovu. Na kraji, kde se náš projekt líbil, jsme uspěli. Kraj nám slíbil dvanáct milionů korun.“ Ovšem vedení Křemže je rozhodnuto spustit rekonstrukci i v případě, že by dotace znovu nevyšla. „Realizace je nutná, protože stav sokolovny je takový, že není možné s rekonstrukcí dál otálet,“ řekl Josef Troup.

Rekonstrukční práce vyjdou celkem bezmála na 40 milionů korun, ale vedení městysu s projektem počítalo a v minulých letech vytvořilo úspory, aby nebylo nutné městys zatížit hypotékou. Kromě toho je rekonstrukce rozložena na dva roky. V současnosti běží výběrové řízení na dodavatele.

Na začátku března 2018 zamrzlé Lipno zavalily davy bruslařů.
Mráz přes noc pokryl Lipno ledem. Připomeňte si davy bruslařů na magistrále

Renovace promění především interiér budovy, podoba exteriéru v podstatě zůstane zachována. „Ctíme historickou hodnotu objektu a skutečnost, že stojí v obytné zástavbě,“ řekl starosta. „Chceme zachovat ráz stavby i ulice, nic nového tam násilně nestavíme,“ ujistil.

Základem obecního domu zůstane společenský sál, který pojme zhruba 150 lidí a bude sloužit i sportování. Bude vybaven i přilehlým malým restauračním a kuchyňským zázemím pro občerstvení při společenských akcích. Další prostory v budově pro sebe získá pobočka základní umělecké školy, kde na to učitelé i žáci již toužebně čekají. A ostatní prostory využijí rozmanité spolky, které nyní fungují v nevyhovujících a provizorních prostorách. Sál bude jako tělocvičnu využívat i sousední mateřská školka, která má tři třídy plné dětí a potíže, jak vyřešit jejich tělocvik. Neboť i o tělocvičnu v základní škole je boj, navíc se tam děti ze školky musí přesouvat, což je problematické.

Krumlovští hokejisté vyhráli ve Strakonicích 7:6 v prodloužení.
Krumlovští Medvědi vyhráli ve Strakonicích a padli se Samsonem

„Smyslem obecního domu je vytvořit prostor pro společenské, kulturní a sportovní vyžití obyvatel Křemže,“ shrnul starosta. „Víceúčelový sál je tedy koncipován pro kulturní akce, jako jsou koncerty, divadla, přednášky, plesy, výstavy, pro něž není v Křemži vhodný prostor. Radniční sál je totiž pro řadu těchto akcí nevyhovující kvůli prostorovému uspořádání a vytápění a sál v Kulturním domě ve Chmelné na zhruba 250 lidí máme pro velké akce. Sál v sokolovně bude mít i funkci sportovní. Rozměry sálu jsme konzultovali například s badmintonovým klubem. A umožňuje i další sálové sporty jako volejbal, stolní tenis, kondiční cvičení a podobně.“