Život na obou stranách železné opony dříve a dnes nebo cesty křesťanského umění mezi Salcburskem, Horním Rakouskem a jižními Čechami.

I taková budou témata společných vzdělávacích kurzů v rámci Středoevropské akademie, na jejímž založení se v minulém týdnu dohodli průvodci turistů ze čtyř regionů – Českého Krumlova, Lince, Salcburku a Pasova.

Napříč hranicemi

Schůzka, která tento ojedinělý projekt přeshraniční spolupráce odstartovala, se uskutečnila v Linci z iniciativy českokrumlovských a salcburských průvodců.

„Projednávali jsme celou řadu témat společných pro naší část střední Evropy. Mluvili jsme o rozdílné legislativě v jednotlivý zemích, vztahující se k našemu oboru, ale právě také o možnosti pravidelných setkání, výměny informací a společného nadstavbového setkání,“ informoval Stanislav Jungwirth, jednatel Sdružení průvodců JHK Český Krumlov.

Právě toto sdružení vzniklo ve městě před dvěma lety s cílem zajistit návštěvníkům Českého Krumlova opravdu kvalifikovanou průvodcovskou službu.

„Protože u nás není průvodcovství vázanou činností, může toto povolání vykonávat prakticky každý. I proto, a také s ohledem na minulost, se u nás na průvodce stále hledí tak trochu s despektem,“ vysvětlil další z jednatelů sdružení Oto Šrámek.

Proto se českokrumlovští průvodci, k nimž se již přidali i kolegové z dalších jihočeských měst, snaží o nápravu. Do svého sdružení, které má již 19 členů, přijímají pouze ty zájemce, již splní tři základní podmínky: minimálně tři roky aktivní praxe, účast na odborných přednáškách, které sdružení pořádá, a členství v Jihočeské hospodářské komoře, jež činnost sdružení zaštiťuje.

Další zkvalitňování průvodcovské služby v Českém Krumlově, ale i v dalších zmíněných příhraničních regionech Rakouska a Německa, má nyní přinést právě projekt Středoevropské akademie.

„V jeho rámci bychom pořádali vždy jednou za rok setkání průvodců ze všech čtyř regionů. Na programu setkání by kromě vysoce kvalifikované přednášky byly i odborné workshopy a také návštěva některého z památkově zajímavých objektů v daném městě,“ naznačil Stanislav Jungwirth.

Doplnil, že první setkání Středoevropské akademie by se mohlo uskutečnit příští rok v lednu či únoru právě v Českém Krumlově. „Odhaduji, že by se ho mohlo zúčastnit 80 až 100 lidí.“

Jde to i jinde

Obdobný projekt úzké přeshraniční spolupráce lidí podnikajících v oblasti turismu prý již úspěšně funguje také mezi Slovinskem, Itálií a Rakouskem, stejně tak i mezi Slovinskem a Maďarskem. I proto se jihočeští průvodci chystají začátkem března do maďarské Šoproně.

„Zde si chceme udělat obrázek o tom, jak průvodcovská služba funguje v zemi, která má s tou naší podobnou historii. Ptát se samozřejmě budeme i na spolupráci se slovenskými průvodci,“ uvedl Stanislav Jungwirth.

Navíc přidal malou perličku z nedávného setkání průvodců v Linci: „Ukázalo se, že lidé, kteří se průvodcovstvím živí, pracovali v minulosti na mnoha odlišných pozicích. Ale ať už to byli bývalí učitelé, divadelníci či novináři, na všech bylo jasně vidět, že svou současnou práci dělají s opravdovou láskou.“