Zhruba ve třičtvrtěhodinových intervalech sem každý den přijíždí nákladní auta s nákladem kamení. Dodavatelská firma si takto připravuje cestu k nedalekému jezu, který bude letos Povodí Vltavy v další etapě protipovodňových opatření přestavovat do nové podoby. Jak včera upřesnil Jiří Kubovský z českokrumlovské kanceláře starosty, materiál budou auta navážet ještě celý únor.

„Přibližně od druhé poloviny února bude navážen materiál do místa staveniště u mostu Na Plášti z lomu ve Vyšném, a to po trase ulicemi Vyšenská, Na Svahu, Pod Kamenem a Chvalšinská,“ doplnil Jiří Kubovský informace pro chodce i řidiče.
Průjezd a průchod pod Plášťovým mostem tedy ještě není zcela uzavřen a je možné jej využít kromě chvil, kdy tudy projíždí technika. Složitější to budou mít chodci ve chvíli, kdy se také kvůli rekonstrukci uzavře vedlejší lávka pro pěší. Podle posledních jednání to bude asi na pět měsíců.
První etapa prací na rekonstrukci jezu na řece Vltavě potrvá do konce června 2012. Pak bude s určitými omezeními pro vodáky sjízdná nově vybudovaná propusť.