Vyjet si třeba na Kapličky nad lipenskou nádrž a prostřednictvím mobilního telefonu se ocitnout ve vesnici s kostelem přímo v těch místech, kde stávala, se stalo realitou. Díky projektu PhotoStruk (z „Analýza historických FOTOgrafií pro virtuální rekonSTRUKci kulturního dědictví v česko-bavorském příhraničí“), na němž pracovali archeologové, historici, počítačoví experti a další vědci Jihočeské univerzity se svými kolegy z bavorského Deggendorfu. K rekonstrukci krajiny jim posloužily historické i současné mapy, letecké snímky, skenování terénu z družice pomocí laseru a hlavně spousta starých fotografií.

„Daří se nám, alespoň částečně, propojit reálnou historickou krajinu s virtuální prezentací,“ svěřila se vedoucí historické skupiny badatelů Kateřina Horníčková z budějovické filozofické fakulty.

Za základ vědci měli mapu německého záboru z roku 1938. „Odsun sudetských Němců po válce, nelegální překračování hranice a vznik železné opony či radikální proměna krajiny, jako je naplnění vodní nádrže Lipno, vedly k zániku zhruba tří set dvaceti pěti vesnic a tisícovky dalších samot a jednotlivých lokalit,“ doplnila čísla Kateřina Horníčková. Celkem krajina přišla o 3,5 tisíce „komponent“, jak vědci nazývají jednotlivé stavby, s nimiž projekt PhotoStruk pracuje.

Vědce zajímalo také „napasování“ starých fotografií do současné reálné krajiny, přibližují takto někdejší podobu například Kapliček na Lipensku, Cetvin na Kaplicku, Boletic na Krumlovsku nebo Dolní a Horní Borkové, které padly za oběť napouštění Lipna.

Součástí projektu jsou i 3D rekonstrukce vybraných objektů a obcí. „Zde jsme využili situace a jejich autorce jsme zadali informace z našich pramenů, ale neřekli jsme jí, že je stavba dochovaná, a zkoušeli jsme, jak moc se do rekonstrukce trefíme. A jak je vidět, při dostatku pramenů je to poměrně věrná záležitost,“ vysvětlila Kateřina Horníčková.

„Musím se přiznat, že to, že kostel existuje, je pro mě novinka,“ pobavila posluchače autorka 3D rekonstrukcí Lenka Závitkovská při prezentaci, jak se takový 3D model v počítači nebo na 3D tiskárně tvoří. Na přednášce představila také několik 3D „přeletových“ videí nad zaniklými objekty nebo vytištěný model žofínského zámku, strženého v roce 1980.