V sobotu vyrazili občané města a okolí na výlet. "Odbor kultury a CR pořádá pravidelné výšlapy do okolní přírody a toto byl jeden z nich," říká Dita Kaiserová z KIC. "Hurá, po dlouhé době výšlap, a tak jej nazvali Podzimní výšlap s úsměvem. Tentokrát termín přesně vyšel na akci Ukliďme Česko, ukliďme svět, ke které se účastníci samozřejmě připojili. Vybaveni pytli a rukavicemi vyrazili autobusem směr Sternstein."

Odtud vedla jejich pěší stezka přes Dürnau do Čech. Účastníci se rozdělili do dvou skupin. Jednou z nich byl oddíl Vlci – místní organizace ČSOP, což je také hlavní organizátor Ukliďme Česko, ukliďme svět. V polovině cesty si chodci udělali přestávku. Organizátoři jim připravili velmi chutné pohoštění. V nabídce byla pečená kýta krájená na jemné plátky, sladké štrůdly z vyšebrodské pekárny, teplý čaj a limonády. Všichni se poměli a vyrazili na poslední etapu výšlapu.

Do Vyššího Brodu došli zvesela a v dobré náladě. Odpadků se moc neposbíralo, je znát, že lidé se již naučili nosit si své zbytky domů.

Dalším výšlapem ve Vyšším Brodě bude Zamykání turistických stezek v neděli 8. 11. 2020, pokud pandemická pravidla dovolí.

Dita Kaiserová