Dalibor Uhlíř na zastupitelstvu v prezentaci zveřejnil nostrifikační protokol z Newport University (NU), s. r. o. či vyjádření od Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Diplom s titulem MBA, který získal, nikoli. Zopakoval, že žil v domnění, že mu titul Ing. náleží. A že neříká, že ho používal neoprávněně, ale že ho užíval v dobré víře. Titul Ing. přestal používat po 26 letech od závěrečných zkoušek na soukromé škole poté, co mu neoprávněnost jeho užívání potvrdila soukromá advokátní kancelář, kterou si najal.

Z debaty o oprávněnosti užívání titulu Ing. Daliborem Uhlířem na srpnovém zasedání českokrumlovského zastupitelstva.Z debaty o oprávněnosti užívání titulu Ing. Daliborem Uhlířem na srpnovém zasedání českokrumlovského zastupitelstva.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Zopakoval, že složil státní zkoušku, že má diplom MBA, vysvědčení a nostrifikační doložku a že mu titul Ing. napsali do občanského průkazu. Představil také fotografie z promoce a přečetl, že v nostrifikačním protokolu od NU se píše „Splněním předepsaného rozsahu studia, obhajobou diplomové práce a složením státních zkoušek před společnou komisí, jste oprávněn užívat titul: Inženýr v oboru Ekonomika a management.

Celý záznam ze srpnového jednání najdete na webu města

Obrátil se podle svých slov na ministerstvo školství, VŠE v Praze, která mu má porovnat obsah studijních programů, a na americkou ambasádu. Chce celou věc dotáhnout do konce a chce mít černé na bílém, jestli je, nebo není Ing. „Není mi lhostejné, jak to dopadne, beru to jako určitý ústupek tomu, že právní názor je, nechci říct, nejednoznačný, ale nelze z něj dovodit, že ta univerzita (NU) mohla takovou doložku vydat, a proto chci pokračovat jak s ministerstvem školství, tak s VŠE, tak s americkou ambasádou. Titul nebudu nebudu používat do té doby, než budu mít potvrzení, že je všechno v pořádku.“

„Zaregistrovali jsme tiskové prohlášení pana místostarosty z úterý, kde doznává, že titul nebyl oprávněně používám, to kvitujeme pozitivně,“ okomentoval opoziční zastupitel Martin Střelec (Nezávislí a Zelení), který vysvětlil, proč opozice toto téma na program zasedání zastupitelstva nechala zařadit. „Domníváme se, že tam zůstávají některé otázky a tvrzení, které by měly být zodpovězeny… Celá záležitost a otázky, které klademe my jako zastupitelé a také veřejnost, jsou testem důvěryhodnosti vás jako politika a jako vrcholného představitele města a je jen na vás, jak v tomto testu obstojíte.“

Zdeněk Zajíček (Český Krumlov rozumem a srdcem – NEZÁVISLÍ)
Krumlovský radní Zdeněk Zajíček rezignoval na post radního a šéfa výboru

„Já to také tak vnímám a ani se na vás za to nezlobím, že kladete tyto otázky a předložil jste, stejně jako já, tento bod na zastupitelstvo, protože tady by k vyjasnění dojít mělo. Já mám dokumenty sebou, už měsíc je nosím v tašce a budu rád, až se mi taška uvolní. Ten zájem veřejnosti byl takový, že přišla pouze jedna paní, nikdo další, i když se svolávali na sociálních sítích a vypadalo to na téměř demonstraci na náměstí, nikdo zájem neprojevil, aby se přišel podívat z očí do očí,“ opáčil Dalibor Uhlíř.

Co se údajné státní zkoušky na Technické univerzitě Ostrava týká, sdělil, že „skutečnost byla taková, že Newport University byla partnerskou školou Technické univerzity, já jsem řadu zkoušek skládal přímo na TU, vedoucí mé diplomové práce byl profesor z TU a stejně tak obhajobu diplomové práce a závěrečnou promoci doprovázela řada profesorů z TU.“

Z debaty o oprávněnosti užívání titulu Ing. Daliborem Uhlířem na srpnovém zasedání českokrumlovského zastupitelstva.Vyjádření VŠB-TUO ohledně uznáví vzdělání ve školícím centru Newport Int. University, s. r. o. Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

TU mu podle jeho slov řekla, že s NU nemá žádnou dohodu, ale když se dotázal, jak to bylo v 90. letech, resp. v letech ´96 a ´97, tak už mu prý z TU nikdo neodpověděl. „Proto jsem stáhl informaci, že to bylo při TU.“ Na mysli měl údaj ze svého životopisu ve znění: Technická univerzita Ostrava: státní zkouška.

V odpovědi od VŠB-TUO, kterou taktéž zveřejnil, stojí: „Uznání předchozího vzdělání získaného ve školícím centru Newport International University, s. r. o., Ostrava při přijímacím řízení na VŠB-TUO nebylo v minulosti možné. Zájemci o studium nebyli schopni doložit dokumenty s povinnými náležitostmi, které jsou potřebné pro splnění podmínek přijímacího řízení na jednotlivých fakultách. V DSpace je kompletní soupis prací od roku 2010… Do roku 2010 nebyla na VŠB-TUO povinnost odevzdávat práce elektronicky a fakulty evidovaly práce pouze dle vlastního uvážení.“

Dalibor Uhlíř (uprostřed) na ustavujícím zasedání krumlovského zastupitelstva s kolegy z hnutí Český Krumlov rozumem a srdcem - Nezávislí Janem Sommerem (vlevo) a Zdeňkem Zajíčkem.
Titul užíval neprávem, odstoupit ale nehodlá. Kauzu Uhlíř uzavře zastupitelstvo

Další z opozičních zastupitelů, Jiří Kopal (Žijeme Krumlovem s podporou Svobodných), prohlásil, že zastupitelé ten den už viděli lepší příklady vyvození politické odpovědnosti. „Například u pana Zajíčka, který tím u mě stoupl v ceně (ten na začátku zasedání odstoupil z pozice radního, pozn. red., více ZDE)… Vadila mi také ještě jedna věc: už v době, kdy se k nám vaše prohlášení dostalo, řada z nás měla reakce od odpovědných institucí a médií. A měly by tu zaznívat pravdivé informace. Vrtá mi hlavou také vaše prohlášení, že podobných nostrifikovaných inženýrů je několik set nebo tisíc a že se zde nacházejí i ti, co mají nostrifikovaný titul JUDr., a chci se zeptat, zda na tom trváte.“

„Ano, znám osoby, které mají nostrifikován titul JUDr., obrátilo se na mě poté, co se tato v uvozovkách kauza objevila, několik studentů, kteří mají stejný problém, jsou na vysokých postech a stejné roky žijí v domnění toho, že studovali inženýrský program ekonomika management,“ potvrdil Dalibor Uhlíř. „Já bych neuvedl, co jste říkal vy, že se zříkám používání titulu, ale že ho nebudu používat do doby, než se věc vyšetří s MŠMT a VŠE. To je něco jiného, než že uznávám, že jsem ho používal neoprávněně. Měl byste říct, jaké nepravdy myslíte: já nemám od MŠMT, že škola nemohla vydávat nebo že nebyla českou vysokou školou, mám doporučení, jak dál postupovat. Žádné stanovisko, že škola nemohla, od nich nemám, to mám od právní kanceláře.“

V této budově na adrese Reální 172/2 v Moravské Ostravě sídlila, dnes již v Česku nefungující, Newport International University, s. r. o.
Co vlastně studoval Dalibor Uhlíř? Akreditovaná vysoká škola to nebyla a není

„Co se týká vyvození politické odpovědnosti: jsem si vědom toho, že pokud bych titul užíval neoprávněně vědomě, vystavuji se riziku správního řízení. Já jsem nic takového nedělal, od roku 1997 používám titul v dobré víře,“ dodal Dalibor Uhlíř.

Na dotaz bývalého místostarosty Martina Háka (Jihočeši2012) ohledně údajné státní zkoušky na TU Ostrava, kterou si Dalibor Uhlíř z životopisu vymazal, odpověděl, že se na něj obrátila TU Ostrava s tím, že s NU žádnou dohodu v současné době nemá. „A tak jsem tuto informaci z webových stránek stáhnul,“ dodal. „Za sebe považuji tu věc mediálně a politicky za uzavřenou, ale osobně, jak jsem řekl, nikoli.“

Kauza inženýr je prý snahou překreslit politickou mapu

„Já samozřejmě chápu, že opozice a lidi, kteří nás nevolili a nefandí nám, nás budou vyzývat k politické odpovědnosti a budou se snažit překreslit politickou mapu, těm argumentům rozumím… Myslím si, že řada lidí, které jsem i dneska potkával před úřadem a kteří se mi ozvali, mají názor úplně jiný, říkají, že řešíme hlouposti, místo abychom pracovali pro město, a ty výsledky jsou za námi vidět a lidé je zhodnotí za čtyři roky,“ prohlásil současný místostarosta po jednom z dotazů z publika.

„V téhle otázce pro mě absolutně není směrodatné, jestli jsem vás volila, nebo ne,“ ohradila se autorka dotazu. „Vy se hájíte tím, že jste nevěděl, jak funguje nostrifikace, ale pokud jste byl až tak nevědomý, že jste si nevšiml, že tam chybí, že vám byl udělen akademický titul Ing. užívaný před jménem, to už je, nezlobte se na mě, trochu veliká nevědomost, a vy jste na titul neměl jednoznačně právo. Pokud jste tohle přehlédl, pak nemůžete řídit město, protože to přehlédnete i něco dalšího. To mi přijde zcela zásadní.“

Z debaty o oprávněnosti užívání titulu Ing. Daliborem Uhlířem na srpnovém zasedání českokrumlovského zastupitelstva.Zleva: opoziční zastupitelé Martin Hák, Martin Střelec a Jiří Kopal.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

„Já musím zareagovat na to, že opozice tu chce překreslit politickou mapu. Objevilo se to už víckrát, i v centrálních médiích, že chceme svrhnout tuto vládu,“ ohradil se Josef Hermann (KDU-ČSL), bývalý 1. místostarosta města. „Využiji této situace, abych veřejně prohlásil, že tato radnice byla zvolena občany. Ti jasně vyjádřili, že chtějí změnu po třech volebních obdobích. Já jsem řekl po volbách, že se na této vládě samozřejmě nemůžeme podílet. A do konce volebního období se v žádném případě, v jakémkoli složení vlády účastnit nebudeme. Je to na vás, pánové, a že odejde jeden člověk? Máte jich na kandidátkách podstatně víc.“

„Dalibore, to bylo nefér, my tu nestojíme o žádnou revoluci, mnohem radši bychom tu řešili něco pozitivního pro Krumlov, ne takovou antireklamu a negativní kampaň, která hýbe celou Českou republikou a o které se mluví od Šumavy k Tatrám. Já jen kolegu Hermanna doplním: prosím tento argument nám nepodsouvejte,“ reagoval na obvinění Martin Hák.

Jak dlouho studoval? Neví přesně

Na dotaz z publika, jak dlouho jeho studium trvalo, když má v materiálech psáno 95–97, tedy dva školní roky, Dalibor Uhlíř odpověděl, že neví přesně, ale že to byly tři nebo čtyři roky. „Vy čekáte, že vám za dva vaše roky dají něco, co jiní studovali pět let. Tím jste jim plivnul do tváře, protože jim říkáte, že za dva roky tentýž titul získáte taky. To je pro mě morálně… To nemá rovnováhu,“ ozval se další z občanů.

„To je vaše interpretace, já vám na to odpovím, 95–97 jsou tři roky a MBA je navazující program, tzn. to je něco, co studujete po bakalářovi další tři roky. To není tak, že dva nebo tři roky vystudujete inženýrský titul, to tu motáte jablka a hrušky,“ opáčil místostarosta.

„Nechápu, že když jste šel studovat, nevěděl jste, co jdete studovat. Já jsem studovala a přesně jsem věděla, jaký výstup mého studia bude, tedy co budu studovat, jak dlouho budu studovat, jaký budu mít titul a zda musím složit rigorózní zkoušku, abych měla další titul. Vy jste šel studovat na titul MBA, nezlobte se, ale to není o tom, jestli to bylo vědomě nebo nevědomě, a není to žádná snaha o rozbití koalice, zástupců za sebe snad máte dost,“ ozvala se další obyvatelka Krumlova. „A zajímá mě, jak se k tomu postavíte, pokud shledáte, že ho užívat nesmíte.“

Dalibor Uhlíř znovu zopakoval, že šel studovat inženýrský obor, dostal titul MBA a chce se dobrat toho, aby titul Ing. mohl užívat.

„Vy jste řekl, že NU byla nástavba na bakaláře. Vy jste začal studovat na bakaláře hned po maturitě?“ padl další dotaz. „Bylo to na Newport University nejdřív bakalářský program a potom MBA samozřejmě,“ zněla místostarostova odpověď. „Takže tři roky bakalářský program a pak MBA dva roky?“ „Nevím, jestli tři roky, tyto školy mají studium zkrácené, takže je možné, že to bylo dva roky, nevím přesně, ale toto je chytání za slovo a zbytečné se točení v kruhu.“

Koalice Dalibora Uhlíře podržela

1. místostarostu podrželi všichni jeho koaliční kolegové, na jeho obhajobu promluvil např. druhý ze tří krumlovských místostarostů, Zbyněk Toman (ODS). „Nám se tento stav nelíbí, ale nejsem schopen posoudit, jestli to bylo úmyslně, nebo neúmyslně, jestli je titul Ing. akademický, nebo neakademický, mě to nic neříká a ani to nechci studovat. Pro mě je spíš šokující, že se tu dvě hodiny bavíme o tomhle, a na začátku bylo řečeno, že máme patrně nezákonný dodatek číslo 3 k ČOV, to se přejde prakticky mlčením… Podle mě je to horší než něco s titulem. Důležitá je i práce, když vám řeknu, kolik tu rozjíždíme projektů bytových domů a bytů, v porovnání s tím, co tu bylo za poslední čtyři roky, to je pro nás důležité.“ Se zdůvodněním, že nedokáží posoudit, jestli Dalibor Uhlíř užíval titul Ing. úmyslně, nebo omylem, a že jde hlavně o to, jak pracuje, ho podpořili i další koaliční zastupitelé.