Jaké otázky, ale hlavně jaké odpovědi padnou v nadcházejícím létě od těch, kteří o osudu točny rozhodují či spolurozhodují? Ve dnech od 19. do 29.června bude v Paříži zasedat UNESCO a na pořad jednání přijde opět také otáčivé hlediště v Českém Krumlově.

Výbor UNESCO bude mít tedy v červnu na jednacím stole také takzvanou Zprávu o stavu památky UNESCO, tedy o stavu Českého Krumlova. A jak už Deník informoval (16.února 2011), v jejím připravovaném textu se uváděla i pro příznivce točny poněkud znepokojivá slova:
„Česká republika bude nadále pokračovat v naplánování harmonogramu, který oznámila ve svém oficiálním vyjádření ze dne 24. ledna 2007 tehdejší ministryně kultury Helena Třeštíková. Tomu by měla dopomoci nová studie řešení prostoru před letohrádkem Bellarie a pro realizaci vymístění stávajícího otáčivého hlediště ze zámecké zahrady a zabezpečení jeho funkce na jiném místě.“

Co tedy řekne Výbor UNESCO? A co vlastně může říci nebo co si jeho členové doopravdy o situaci kolem točny myslí? To by měla zjistit místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová, kterou na jednání Výboru delegovala rada města.

Osobní přítomnost na jednání Výboru UNESCO je podle politiků ideální příležitost, jak se dobrat podstaty některých věcí. „Původně jsem měl na zasedání Výboru UNESCO odcestovat i já, ale shodou okolností tou dobou budu pracovně v Norsku,“ doplnil včera starosta Českého Krumlova Dalibor Carda na vysvětlenou s tím, že místostarostka Jitka Zikmuntová je v současné době pověřena radou města Český Krumlov tím, aby zjistila skutečný stav a mínění Výboru UNESCO ohledně přítomnosti točny v zámecké zahradě českokrumlovského zámku.
Otázky Deníku míří tedy k Jitce Zikmundové:

Budete mít při jednáních Výboru UNESCO nějakou šanci lobbovat?
Hledám kontakty, komunikuji s různými lidmi. Připravujeme v Českém Krumlově na rok 2012 oslavu dvaceti let od zápisu do UNESCO. Mám tam domluveny schůzky, na kterých chci získat někoho pro účast na konferenci konané při této příležitosti, chci abychom dodatečně získali například onen slavnostní certifikát o zápisu na seznam. V roce 1992 se totiž nevydával, dnes ano, ale my jej nemáme. Máme jen tehdejší usnesení.

A kdybyste měla možnost lobbovat v souvislosti s točnou, budete lobbovat za její zachování nebo odstranění?
Říkám stále to, co už jsme řekli v únoru: Chci otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Chceme je tu zachovat.

V Českém Krumlově. To tedy nutně neznamená v zámecké zahradě?
Říkám v Českém Krumlově, protože si opravdu netroufám říct, že to bude konkrétně tam, tam nebo tam. Všechny lokality, o kterých se v souvislosti s otáčivým hledištěm hovoří, mají své limity.

Kdy odcestujete do Paříže a proč?
Budu tam od 21. pravděpodobně do 25. června. Jednání o Českém Krumlově by se měla odehrát dvaadvacátého, ale po různých zkušenostech víme, že se mohou protahovat nebo oddalovat. Do Paříže odjíždím mimo jiné na pozvánku ministerstva kultury. Domluvili jsme se také, že je vhodné, aby zástupce města, o kterém se jedná, byl přítomen. Jsem tedy součástí oficiální české delegace, která má statut pozorovatele. Je to také vhodná příležitost jednání vidět, zažít je, poznat blíže, protože doposud jsme to měli zprostředkovaně a vždycky nám někdo řekl, že v UNESCO se něco řeklo. A nic víc.

Před dvěma lety vydal Výbor UNESCO závěr z jednání o Zprávě o stavu v Českém Krumlově, kde mimo jiné uvedl: „…s vážným znepokojením (výbor) konstatuje, že smluvní stát má v úmyslu pokračovat ve využívání statku pro divadelní činnosti pod širým nebem.“ Tedy docela silný odsudek…
Bylo to usnesení. Teď ze současného projednávání nové zprávy také vzejde nějaké usnesení.

Nakolik máte nebo budete mít možnost do toho nějak zasáhnout nebo ono usnesení při jednáních nějak ovlivnit?
Myslím si, že velká možnost nějak vstoupit do těchto jednání nebude. Ale více vám řeknu příští týden po schůzce na ministerstvu kultury, kde si vše vysvětlíme, kdo jakou má roli, co může, co nemůže a podobně.

Co je teď ve hře? Co se dá od tohoto zasedání Výboru UNESCO pro Český Krumlov očekávat?
Určitě se se zprávou seznámili. V souvislosti s otáčivým hledištěm platí určitý harmonogram. Na prvních stránkách poslední zprávy pro UNESCO výboru vysvětlujeme, že některé kroky se z naší strany musí dělat v souvislosti s platnou legislativou a například změnami územního plánu a není možné je provádět z roku na rok.