Pokračujte v ochraně mimořádné hodnoty vaší památky – zhruba 
v tom smyslu vyznívá závěr červnového zasedání výboru Světového dědictví UNECO 
v Kambodži. V těchto dnech dorazila do Českého Krumlova zpráva z tohoto zasedání.

Po všech pochybnostech 
a spekulacích, které předcházely zasedání Výboru, o tom, zdali nebude zařazen Český Krumlov na takzvaný Seznam ohrožených památek, přišla ve své podstatě dobrá zpráva.
„Centrum světového dědictví a poradní orgány jsou toho názoru, že stav zachování majetku je smluvní stranou přiměřeně zohledňován. Účastnické zemi se doporučuje pokračovat v provádění všech příslušných opatření, aby se zabránilo ohrožení mimořádné hodnoty majetku," stojí doslova ve zprávě ze zasedání jako vzkaz Českému Krumlovu, potažmo České republice, která je smluvním partnerem UNESCO.

Podle místostarostky Českého Krumlova Jitky Zikmundové jsou tato slova pozitivní motivací pro další jednání.
„Tímto rozhodnutím se podařilo zastavit sérii předchozích usnesení Výboru světového dědictví, která vedla 
k požadavku přeřazení Českého Krumlova na Seznam ohrožených památek UNESCO," doplnila místostarostka s tím, že věci pomohla i dobře zpracovaná pravidelná monitorovací zpráva o stavu Českého Krumlova odeslaná Výboru UNESCO na počátku letošního roku, ale i kroky pracovní skupiny založené bývalým ministrem kultury Vilémem Besserem.

Své mělo sehrát podle Jitky Zikmundové i vylepšení komunikace mezi republikou a Centrem světového dědictví.
„Pozitivní výsledek je zároveň závazek a všechny zúčastněné strany musí právě nyní vyvinout úsilí, které umožní najít řešení dlouhodobě udržitelné existence otáčivého hlediště v Českém Krumlov,"" shrnula místostarostka Jitka Zikmundová.

A to je právě to, oč tu v tuto chvíli běží. Mění se vláda České republiky a s ní i obsazení postu ministra kultury. V šumu kolem rezignace bývalého premiéra Petra Nečase takřka zaniklo, že jen dva dny před vypuknutím jeho aféry rezignovala ministryně kultury Alena Hanáková. Čili změna na této pozici by přišla tak jako tak. Jak dodává místostarostka, v tuto chvíli vůbec není jasné, kdy bude další jednání speciální komise týkající se problematiky otáčivého hlediště svoláno.