Organizace požaduje předat materiál do ledna roku 2011. Ten pak bude v témže roce opět projednávat další zasedání Výboru UNESCO.

„Nyní předáváme Ministerstvu kultury podklady pro druhou a třetí kapitolu této zprávy,“ řekla místostarostka Jitka Zikmundová s tím, že výsledný spis bude vlastně aktualizací už dříve předané zprávy.

„Naše podklady obsahují informace za poslední roky o tom, jaké rekonstrukce, jaké demolice ve městě proběhly, jak je to s parterem či střechami nebo turistickým ruchem či kulturou v centru Českého Krumlova,“ dodala místostarostka.

Součástí zprávy pak bude i vyžádané vyjádření České republiky na téma existence otáčivého hlediště v zámecké zahradě. Tuto odpověď bude sestavovat Ministerstvo kultury.

To bude také výslednou zprávu kompletovat a zasílat do sídla UNESCO.