Dům na náměstí, kde v minulosti sídlil katastrální úřad a v přízemí fungoval bufet, se z čelní strany moc nezměnil, ale směrem do zadního traktu se odehrála zásadní rekonstrukce včetně vybudování nové přístavby. V objektu vzniklo čtrnáct bytových jednotek pro lidi se zdravotním postižením. Kromě bytů obsahuje objekt také společné prostory pro komunitní setkávání jeho obyvatel, jimž budou pomáhat profesionálové z kaplického domova pro seniory.

Jedná se o společný projekt Jihočeského kraje a města Kaplice. „My do něho vstupujeme jako provozovatel služby chráněné bydlení,“ uvedla Vladimíra Holczerová, ředitelka Domova pro seniory v Kaplici. „V současnosti je stavba v procesu předávání, odstraňují se formální nedostatky. Pak bude podána žádost o kolaudaci. A po kolaudaci nastoupíme my, naše práce, kdy budeme žádat o registraci. Službu chráněné bydlení začneme provozovat pravděpodobně 1. dubna.“

Chráněné bydlení Kaplice umožní individuální a skupinové bydlení. V deseti samostatných bytech bude zajišťována menší míra podpory a další čtyři místa poskytne komunitní bydlení s vyšší mírou podpory, které bude mít společnou kuchyni a obývací pokoj.

Zaměstnanci Domova pro seniory vyslechli přednášky v zahraniční.
Pracovníci Domova pro seniory v Kaplici sbírají poznatky o péči i ve světě

Smyslem chráněného bydlení je podpora soběstačnosti a samostatnosti klienta s pomocí asistentů. Ti budou k dispozici 24 hodin denně. „To je pro budoucí klienty a veřejnost důležité,“ zdůraznila Vladimíra Holczerová. „Čili bude tam 14 klientů a pět asistentů. Místa v bytech i místa asistentů už předběžně obsazujeme. Pokud má někdo zájem nebo zkušenost se službou chráněného bydlení, zájemce o místo asistenta uvítáme.“ Byty jsou již z větší části obsazené.

Chráněné bydlení bude poskytovat celoroční pobytovou službu dospělým osobám od 18 let se zdravotním postižením převážně mentálním a kombinovaným, které mohou a chtějí žít s potřebnou pomocí samostatně. Sociální služba bude pro klienty k dispozici za měsíční úhradu. Tu tvoří poplatky za bydlení, stravování a poskytnuté úkony, za asistenci.

Poškozené signalizační zařízení a závora na přejezdu u Štilce.
Řidiči, pozor! Na železničním přejezdu u Štilce nefungují světla ani závory

Pro lepší představu: Byty jsou vybavené nábytkem - mají kuchyňskou linku, lednici, koupelnu, ve skříni malý trezor. Jídlo si buď budou připravovat sami klienti za podpory asistenta, nebo bude zajištěno dodavatelsky. Služba chráněné bydlení umožní výchovné a vzdělávací činnosti, upevňování a rozvoj motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Také zajistí podmínky pro přiměřené vzdělávání, podporu v oblasti partnerských vztahů, při získávání pracovních kompetencí a pomoc při zaměstnávání klientů.

„Předpokládáme, že klienti mohou a budou chodit do zaměstnání,“ doplnila Vladimíra Holczerová. „V případě potřeby pomůžeme zaměstnání zprostředkovat. Asistenti budou pomáhat v péči o osobní hygienu za zajištění důstojných podmínek, při základní péči o vlasy, o nehty, při použití toalety a podobně. Také počítáme s pomocí při zajištění chodu domácnosti a při komunikaci s úřady. Zajistíme doprovod k lékaři, na úřady, do zaměstnání. Pomůžeme při zájmových aktivitách, kontaktu s rodinou. Zprostředkujeme služby na rozvoj osobnosti, sociálních schopností a dovedností k sociálnímu začleňování klientů do společnosti a mnoho dalšího. Jedná se o pestrou paletu činností. Proto hledáme zaměstnance, kteří mají především pozitivní přístup a musí je práce bavit.“