Tím by se měl přístup k vlakovému nádraží zkvalitnit a zkrášlit.

Firma, která práce provede, už je vybraná. „Práce by měly začít co nejdříve, jak to počasí dovolí,“ řekl starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „Nejprve začnou úpravy před nádražím. Udělají se tam úplně nové asfaltové plochy, a současně se asfaltové plochy zmenší. Mezi silnicí a chodníkem vznikne pruh zeleně.“

Některé vzrostlé stromy, které překáží, půjdou pryč a celé prostranství před nádražní restaurací se zkrášlí a výrazně prokoukne. Do něho bude posazená autobusová zastávka s prosklenou čekárnou.

Od přednádražního prostoru bude firma postupovat až k hotelu Vyšehrad. Jedná se především o úpravu chodníků.

Náklady se budou pohybovat kolem deseti milionů korun. Nicméně z více než osmdesáti procent město uhradí z dotace, kterou se mu podařilo získat. Chodník tedy bude stavebně upraven od nádražní budovy směrem k přechodu pro chodce na křižovatce s ulicí Za Nádražím a dál až k již zmiňovanému hotelu Vyšehrad.

„Co se týká vozovky, ta se bude upravovat jenom v prostoru křižovatky Na Růžku,“ doplnil krumlovský starosta. „Protože tam se bude překládat vodovodní potrubí a elektrické vedení.“