Od 1. ledna nastává řada změn nejenom v zákonu o zaměstnanosti a zákonu o státní sociální podpoře, ale i v provozu českokrumlovského úřadu práce. Ten uzavře některá svá sběrná a kontaktní místa v regionu.

To si vyžádaly změny, ke kterým došlo v uplynulých letech v oblasti dávek státní sociální podpory a v počtech žadatelů o ně. A pracovníci úřadu práce předpokládají, že tento trend bude pokračovat.

„Vzhledem k těmto skutečnostem jsme důkladně zvažovali podmínky, za kterých je a není možné zachovat sběrná a kontaktní místa státní sociální podpory,“ uvedl vedoucí trhu práce Luboš Mlčák z českokrumlovského úřadu práce.

„Přihlíželi jsme k počtu klientů, kteří tato pracoviště navštěvují, zkoumali jsme dopravní možnosti klientů, kteří tato místa využívali. Ukázalo se, že sběrná místa státní sociální podpory ve Velešíně, Křemži a Frymburku sloužila v posledních letech pouze pro vydávání tiskopisů, přebírání žádostí a podávání informací. Prověřili jsme, že tato místa byla v posledním roce lidmi využívána mnohem méně, než tomu bylo ještě před několika lety.“

Klesl i počet zájemců, kteří využívali kontaktní místa. To znamená místa státní sociální podpory, jež nejenom přijímala a vydávala formuláře, ale také se všemi náležitostmi zpracovávala žádosti.

Proto ředitel František Petera rozhodl, že úřad práce od 1. ledna přikročí k určitým provozním změnám.

Budou uzavřena sběrná místa ve Velešíně, Křemži a Frymburku. „Potřebné formuláže klienti naleznou na pracovištích státní sociální podpory v Českém Krumlově, Kaplici, Horní Plané a Vyšším Brodě a také na internetové adrese: http://portal.mpsv.cz/forms/,“ upřesnil Luboš Mlčák a dodal, že provozní doba v Horní Plané a Vyšším Brodě se poněkud změní, ale provoz kontaktního místa v Kaplici zůstává nezměněn.

Od 1. 1. nabývají účinnosti změny v zákonu o státní sociální podpoře, které se tím pádem nevyhnou ani obyvatelům Českokrumlovska. Ty se týkají sociálního příplatku, rodičovského příspěvku a porodného. Změny v zákoně neminou ani lidi hledající práci.

Provozní doba sběrných a kontaktních míst od 1. 1. 2011

- Sběrná místa státní sociální podpory ve Velešíně, Křemži a Frymburku budou uzavřena.

- Kontaktní místa v Horní Plané a Vyšším Brodě budou pro veřenost otevřena: Horní Planá: pondělí 8.30 až 17.00 hodin, středa 8.30 až 17.00 hodin, Vyšší Brod: pondělí 10 až 16 hodin, středa 10 až 16 hodin

- Kaplice: provoz kontaktního místa zůstává nezměněn