Na následující týden je naplánovaná oprava střešní římsy na větší budově Základní umělecké školy Český Krumlov. Objekt je v majetku města a oprav se ujme zdejší odbor investic.

„Na římse jsou uvolněné cihly, a proto je ulice uzavřena jak pro auta, tak pro pěší,“ okomentovala stav mluvčí města Petra Nestávalová. Do ulice se lidé nedostanou jen v její horní části, mezi objekty čp. 163 a 164. Objízdná i obchůzná trasa vede přes náměstí Svornosti.

Třípatrová budova školy pochází z roku 1892 a svou hmotou navazuje na budovu Náměstí č. p. 6. Mnohem starší je protější budova školy se sálem, ta je gotického původu a její součástí je bývalá kaple, kterou už v roce 1347 založil Petr z Rožmberka.