Za doprovodu hudby a zvuku hasičských houkaček vyšel a vyjel v sobotu odpoledne od radnice v Horní Plané mimořádný průvod. V něm se představili místní dobrovolní hasiči, jejich hosté a spřátelení hasiči z Ulrichsbergu, jež následovala rozmanitá hasičská technika. Tak hornoplánští hasiči spolu s městem zahájili oslavy výročí 150 let existence hasičského sboru Horní Planá. Průvod obešel náměstí a zamířil k hasičské zbrojnici, místu historické události. Místní farář Jan Špaček zde požehnal dvěma novým hasičským vozům – automobilové nákladní cisterně a stříkačce Tatra CAS 20 a dopravnímu automobilu Mercedes Sprinter.

Historii sboru připomněl velitel zásahové jednotky Jakub Komžák: „Impulsem pro vznik sboru v Horní Plané byl požár 2. července 1872 v Domkách, kde vyhořelo šest domů,“ řekl v úvodu. „Tehdejší starosta města pak uspořádal 15.8. 1872 první setkání zájemců o působení ve sboru. Tak vznikl sbor v Horní Plané.“ Činnost sboru se postupně vyvíjela a zlepšovala stejně jako technika, ale nebylo to jednoduché. Zejména v roce 1947, kdy vládlo veliké sucho. „Kraj sužovalo velké množství požárů lesů a rašelinišť,“ přidal Jakub Komžák zajímavost z historie. „Rašeliniště bylo potřeba pořádně prolít vodou a často se stávalo, že se ještě víc rozhořela. Likvidace byla zdlouhavá, trvala několik hodin, bylo potřeba hodně lidí, hodně času a hodně sil. Proto 27. října 1947 při vzniku požáru rašeliniště v Pěkné se stalo, že se po vytroubení poplachu v 10.30 hodin nikdo nedostavil. Tehdy musel velitel obejít všechny členy, osobně je svolat – a ve 12 hodin vyjeli k požáru.“

Zatím největší automatickou prodejnu otevřel COOP v úterý v Českém Krumlově.
VIDEO: Druhou automatickou prodejnu v republice otevřel COOP v Českém Krumlově

Současná hasičská zbrojnice byla postavena v roce 1985. Pro nynější hasiče je nejdůležitější, co se ve sboru odehrálo v uplynulých deseti letech. „Největší změny nastaly ve vozovém parku,“ řekl Jakub Komžák. „V roce 2016 byla nákladem 1,5 milionu korun repasována naše velká Tatra, kterou tu vidíte. Později jsme díky dotaci z EU získali dopravní Mercedes, který dnes budeme žehnat. Letos jsme vyřadili naši starou liazku a nahradili ji díky dotacím od státu, kraje a obce novou Tatrou Terra za 7,5 milionu korun, které rovněž pan farář požehná. Podařilo se také postupně obměnit zastaralé dýchací hasičské přístroje za nové, rovněž díky podpoře kraje a města.

Další velkou investicí bylo pořízení vyprošťovacího hydraulického zařízení, protože od roku 2016 je naše jednotka předurčena pro dopravní nehody. S tím souvisí, že jsme nově zařazeni i do systému First Responder u zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje, takže můžeme pomáhat v případě přímého ohrožení života. Počty našich výjezdů mají vzestupný trend. Zatímco před deseti let jsme měli zhruba deset výjezdů za rok, teď se to pohybuje kolem padesáti výjezdů.“ Hornoplánští hasiči se ale podílejí i na rozmanitých akcích města. Již 32 let přivážejí betlémské světlo, asistují při vytahování a spouštění převozu na vodu, podílejí se na dětských dnech, stavění májky, pořádají velikonoční zábavu a podobně.

Piráti v Městské knihovně Český Krumlov
Malí piráti se nalodili v krumlovské knihovně a vydali se za pokladem

„Hornoplánská jednotka je pro nás velmi důležitá,“ vyzdvihl Pavel Rožboud, ředitel Hasičského záchranného sboru Český Krumlov. „Je naší prodlouženou rukou. Místní jednotka tu působí nejenom při běžných činnostech, jako je včerejší čerpání vody po dešti. Jsou tu i dopravní nehody, turismus, je to region s velkým pohybem osob. Proto jsme předurčili tuto jednotku k zásahům u dopravních nehod a k tomu má i patřičné vybavení. Jako First Respondent jsou rovněž prodlouženou rukou záchranné služby. Přeji sboru, aby tradici své činnosti udržoval dál a získával pro ni mladé lidi, neboť i my hledáme mezi šikovnými mladými hasiči naše budoucí kolegy profesionály.“

Hasičů si považuje i vedení města. „Těch 150 let existence sboru je naplněno prací několika generací hasičů,“ zdůraznil starosta Horní Plané Jiří Hůlka. „Obětavou, záslužnou a dobrovolnou činností pro své spoluobčany. Při mém nástupu na radnici si pamatuji, jak zásahové družstvo vyjíždělo k požáru oblečené v montérkách, na hlavách plechové přilby, starým trambusem a malou avií. Díky úsilí a významným finančním prostředkům disponujeme moderním zásahovým vybavením a třemi vozy profesionální kvality. Naše zásahové družstvo tvoří členové SDH Horní Planá a Pernek. Jejich pravidelná školení, zdokonalování a výstroj pro ně na vysoké úrovni jsou prioritou města. Podpora od ministerstva vnitra a Jihočeského kraje při pořízení techniky a vybavení by nebyla možná bez dobrého fungování hasičů při zásazích – požárech, živelných pohromách, technických zásazích nebo dopravních nehodách. Všem hasičům děkuji a zejména veliteli Jakubu Komžákovi.“

Po žehnání novým hasičským vozům dostaly slovo kapely a vypukl program pro děti.