Již od prvního uzavření škol tak měli žáci možnost využít služeb Jazykovky a virtuálně se spojit se studenty, kteří si nově vyzkoušeli práci pedagogů. Jako velkou výhodu a přínos vnímá zakladatelka celé akce Soňa Dobiášová především v propojení studentů středních a vysokých škol s Jazykovkou, navázání a poskytnutí okamžité pomoci ostatním žákům a studentům v nesnázi.

„Cením si všech, kteří se po hlavě vrhli do spolupráce s námi a překonali svůj stud a strach. Jako velké pozitivum vnímám i to, že si mohli doučující studenti zcela jedinečně vyzkoušet práci učitelů,“ dodává. Velký úspěch celého projektu spočívá v téměř neomezených možnostech využívání sociálních sítí. Děti se mohou s doučujícími prakticky ihned spojit, a to vše prostřednictvím právě sociálních sítí. Předchází tomu pouze navázání prvotního kontaktu, výběr doučovaného předmětu a upřesnění daného tématu.

Ilustrační foto.
KOMENTÁŘ ZUZANY KYSELOVÉ: Češi na chvostu

Poskytované služby ve formě jednorázového doučování jsou zcela zdarma, stejně tak, jako tomu bylo v období jara. Dlouhodobá příprava je již placenou službou. Není divu, dobrovolníci také mají své povinnosti, např. studium na vysoké škole, jako je tomu u jedné z dobrovolnic, která si vyzkoušela roli lektora. Alexandra Plachtová z Českého Krumlova, studentka Geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, se ale i přes studium a dokončování bakalářské práce stala součástí projektu Doučko. Přínos Doučka pro ni samotnou hodnotí pouze kladně: „Sáhla jsem si na učitelskou praxi a zjistila jsem, že předávání informací žákovi a jejich následné pochopení a využití, je komplexní práce. Vyučování je pro mě řemeslo a umění v jednom. Já mám ovšem na rozdíl od pedagogů působících ve školách velkou výhodu, která spočívá ve vyučování jeden na jednoho. Mimo jiné mi také Doučko dalo možnost vyzkoušet si různé metody učení, zrealizovat mé vlastní nápady a také mě obohatilo o nové kontakty z různých koutů ČR i Evropy,“ nešetří superlativy na projekt lektorka Plachtová.

Doučko Jazykovka Krumlov zdarma pořádá i online semináře zaměřené na způsoby vzdělávání.

Lada Sojková