Před kruhovým objezdem, který je součástí mimoúrovňové křižovatky, je v obou směrech rychlost omezena na 50 km/hodině. Jihočeská správa a údržba silnic zároveň v době uzavírky rozšířila zúžení před Kaplicí-nádražím a průjezd obcí až ke křižovatce se silnicí I/3.