Českokrumlovsko - Odehrává se zde totiž rekonstrukce železničního přejezdu. Ta bude trvat od 7. do 15.října. To nepříjemně překvapilo obyvatele osady Mezipotočí.
Například Josefa Vodrážku z Mezipotočí rozladilo, že ještě v úterý nikde žádné značení o omezení provozu nebylo. „A když jsem tudy v úterý kolem osmé ráno jel, už byla silnice uzavřená. Ptal jsem se stavařů, kteří tam pracují, kde je nějaká cedule, ale ti mi řekli, že tam nikdo žádnou značku o omezení komunikace nedal. O uzavírce nám nikdo nic neoznámil," netěší Josefa Vodrážku. Pokračuje: „Nebyla zde vyznačena ani žádná objížďka, takže ten, kdo to tu nezná, by v té chvíli nevěděl, kam má jet." Lidé z Mezipotočí musí nyní jezdit přes Slavkov a posléze se napojit na silnici 162, která je dovede buď na Frymburk, nebo Český Krumlov. Josef Vodrážka dodal, že od včerejška už je uzavírka sice označená, podle něj se tak ovšem mělo stát alespoň dva dny předem.
Pravdou ale je, že na webových stránkách obce Kájov, pod kterou Mezipotočí spadá, je informace o uzavírce, včetně objížďkové mapky, zveřejněna. Otázkou však je, jestli to stačí, protože obyvatelé stránky asi dennodenně nesledují.
„Co se týče dopravního značení, tak v rozhodnutí je vždy uvedena firma, která za ně zodpovídá," uvedl František Troják, vedoucí městského odboru dopravy a silničního hospodářství v Českém Krumlově, „pokud tam ta firma zapomněla značku dát, je to její chyba." Dopravní značení má v místě uzavírky na starost firma Signistav. „Není možné, aby tam žádná značka oznamující uzavírku a objížďku nebyla," nevěřil Jiří Kubeš, jednatel firmy Signistav, „dopravní opatření vždy předem odsouhlasí odbor dopravy a Policie České republiky. Značka stojí tak, jak má. Není možné, aby tam v úterý nebyla a včera už ano. Třeba se spíš stalo, že ji některý řidič přehlédl, což je možné pokud v těch místech jezdí už třeba dvacet let a takřka po paměti." Jiří Kubeš ujišťuje, že firma Signistav pravidelně kontroluje své dopravní značení, značky jsou přenosným materiálem. „Někdo jde kolem značky, nemá co na práci a značku hodí třeba do pole či do řeky. Takové věci se stávají. Provádíme pravidelné kontroly značení a pokud nám s ním někdo pohne, vracíme značky do původního stavu. Dopravní značení v místě uzavírky a objížďky jsme postavili z pondělka na úterek."
Trasa objížďky je dlouhá 18 kilometrů.