Výrazně lépe pro občany využít dopravní zónu ve Chvalšinské ulici, zpříjemnit okolí Polečnice a Novým Dobrkovicím vytvořit přirozenou náves, to jsou některé z postřehů architektů Davida Pavlišty a Michaely Hudečkové, kteří vytvořili studii využití veřejných prostranství v této lokalitě. Velmi je upoutal i tamní bývalý kamenolom.

„Představujeme jednu ze sedmi studií veřejných prostranství,“ vysvětlil městský architekt Ondřej Busta. „Zaměřil jsem se na periferie, jako jsou Vyšný, Vyšný kasárna, Nové Spolí či Plešivec a nechal návrhy architektů vysoutěžit. Dnes jde o analytickou část, tedy zatím jen o návrh týkající se Dobrkovic a cílem této veřejné diskuze je si s architektem, pracovníky města a občany vyjasnit plusy a minusy lokality.“ Studie budou k dispozici na webu města. Kdokoliv se může k návrhu vyjádřit, a do konce července přidat své připomínky, postřehy, návrhy.

„Periferie a vjezdy i výjezdy z města jsou velmi důležité,“ souhlasil architekt David Pavlišta. V případě analýzy Nových Dobrkovic se jedná o území od křižovatky u lomu na Chvalšinské až za Zahradnictví Český Krumlov. K tomu náleží Nové Dobrkovice rozkládající se na druhé straně Polečnice až k hranici se Starými Dobrkovicemi, které již spadají do katastru Kájova.

„Na první pohled mě upoutal bývalý kamenolom. Je škoda, že tak skvělé místo náleží areálu pro autobusy,“ konstatoval například David Pavlišta. „Je to signál pro město, že – i když by to nebylo jednoduché – by se ten úžasný lom dal využít pro občany lépe.“

Analýzu veřejných prostranství rozdělili architekti na několik částí – lom, zatáčku, území kolem Polečnice, samotnou ves a místo u viaduktu na rozhraní Nových a Starých Dobrkovic.

Studie: Jedná se o územní studii, která bude jedním z podkladů pro posuzování investičních záměrů v této části města, pro rozhodování o změnách v území a pro řešení veřejných prostranství.

„Například území kolem Polečnice je skvělé, kde by se dalo udělat plno parády,“ líčil David Pavlišta. „Třeba příjemný sestup k vodě, vytvořit z toho oddychové místo, vedle vede cyklostezka, spojit sportovní a rekreační využití dohromady. Pak samotná ves. Ta se mi moc líbí, člověk se v ní cítí velmi příjemně. Zajímavým místem je i viadukt, pohled na něj má strašnou sílu, tady by mohla být klidová zóna pro sport a rekreaci…“

Debata nad návrhem přinesla první plody. Obyvatelé lokality například upozornili na to, že silnička ve vsi a cyklostezka vůbec nejsou tak klidné, jak se to architektům jevilo. Po komunikaci je velký pohyb aut a cyklistů, kteří se v některých místech navzájem ani nemají jak vyhnout, což je velmi nebezpečné.

Studie je rozsáhlá a detailně rozebírá všechna místa včetně široké ulice Chvalšinské, která momentálně slouží hlavně k dopravě. „Chvalšinská jednou musí být výkladní skříní města,“ vyslovil své přání Ondřej Busta. Návrh Nových Dobrkovic bude co nejdříve k nahlédnutí v aktualitách na webu města a občané ho mohou do konce července připomínkovat.