V hostinci je přivítala Kladenská heligonka s kapelníkem Stanislavem Waisem, která zde tradičně hraje již od 10 hodin a pak se zúčastňuje na místním hřbitově Pietního aktu u pomníku na zedníky, kteří zahynuli 9. 10. 1928 v troskách rozestavěného domu v Praze na Poříčí. Mezi těmito dělníky byli i lidoví muzikanti – heligonkáři, kterým právě tento nástroj zpestřoval odpočinek po celodenní namáhavé práci.

Pietního aktu se i přes sychravé počasí zúčastnilo asi třicet účastníků. Místostarostka Michaela Novotná s Jiřím Císařem nesli věnec v čele průvodu, který pak položili k pomníku. Kytici květin položil za Kladenskou heligonku kapelník a další květinu položila p. Drozdová, která přijela ze Stříbrné Skalice a je to jediná pamětnice uvedených událostí, které ji předali její rodinní příslušníci. Smuteční projev zde pronesl Karel Císař.

Oblíbenou písničku zedníků „Stavěli tesaři“ zde zahrál na heligonku Jiří Hampl z Dubicka od Šumperka, nejvzdálenější účastník setkání.

Pak už začala vlastní přehlídka muzikantů ve velkém sále hostince „U Martínků“, kterou zahájila Kladenská heligonka, se zpěvačkami Aničkou Hlaváčkovou a Helenkou Maťkovou.

Po nich přednesli uvítací a organizační projev Karel Císař a Michaela Novotná

Prvními účinkujícími byli Voraři – Karel Císař a Jan Komenda. Po nich následovali – Marie Smetanová s Janem Komendou, Ludvík Beran, Johana a Vladimír Rouskovi, Stanislav Rychnavský, Jiří Krahulec, Martin Stehlík, František Lejsek, Pavel Kodada a Přemysl Kopečný, Jan Tišler, Marie Plzáková, Anežka Strážnická, Luboš Janů, Marie a Pavel Fišerovi, Karel Císař, Františkové Hadač a Zasadil, Bohuslav Šlehofer, Jakub Komrska, Pavel Vokůrka, Václav Janeček, Libuše a Stanislav Brčákovi, Ondřej Římek a poslední Jiří Hampl. K němu, ale i k dalším se zpěvem i hrou přidával moderátor a organizační pracovník Karel Císař, stále velice aktivní Vorař.

V průběhu tohoto setkání přišla pozdravit přítomné publikum i účinkující starostka Městyse Alena Koukolová.

Karel Císař předával účinkujícím také různé upomínkové předměty a dárky a také ocenil nejmladšího, nejstaršího a nejvzdálenějšího účastníka, kterými byli – Anežka Strážnická, Jan Komenda a Jiří Hampl. Poděkoval všem za účast a také zvukařům ze Ševětína Pavlovi Vokůrkovi a jeho synovi Petrovi, poděkoval i sponzorům a mediálním partnerům za podporu.

Karel Novotný