Založení dětské skupiny připravuje neziskové sdružení Paventia, z. s., v čele s Marií Hluškovou.

„Získali jsme finanční prostředky na otevření dětské skupiny pro deset dětí,“ říká Marie Hlušková. „Na deset dětí tam budou dvě učitelky, a skupina bude sídlit, jak doufáme, protože o tom jednáme s ČKRF, na Latránu č. 55.“ To znamená v těsném sousedství kláštera. „Předběžně jsme navázali spolupráci s Kateřinou Slavíkovou a Ivo Janouškem z klášterů, takže budeme pro venkovní pobyt dětí využívat klášterní prostory.“

Nápad vychází z vlastní zkušenosti Marie Hluškové, když přemýšlela o své 2,5leté dcerce. „Klasická školka, kde jsou dané časové úseky, odkdy dokdy tam může dítě být, mi nevyhovuje. Hledala jsem alternativu, a mé představě odpovídá dětská skupina, kterou jsme vyzkoušeli už na starší dceři.“

Dětskou skupinu vytvoří Marie Hlušková spolu se dvěma učitelkami mateřských škol, v případě potřeby bude vypomáhat další učitelka mateřské školy v důchodu. Marie Hlušková bude ve skupině působit v pozici sociální pracovnice. „Budu s většími dětmi provádět relaxační cvičení,“ říká. „Kromě toho je jedna učitelka výborná hudebnice, druhá zase výborná malířka, takže povedou děti i tímto směrem. Klavír již máme.“

Princip dětské skupiny spočívá v tom, že rodiče si budou moci určovat časové úseky, kdy dítě ve skupině bude. Může přijít i pouze na den nebo jen na půl dne. „Tak, aby se ulevilo maminkám a tatínkům, a na straně druhé, aby se dítěti zprostředkoval kontakt s kolektivem,“ vysvětluje Marie Hlušková. „Učitelky se budou dětem věnovat individuálně. Bude to jakýsi mezistupeň mezi domácí péčí a školkou. Skupina bude pro děti od roku a půl, ideálně však pro dva až 2,5leté děti, aby si postupně zvykaly na školkovský režim. Mohou zůstat až do předškolních let, nebo přejít do klasické školky.“

Dětská skupina by měla oficiálně začít fungovat od 1. ledna, ale Marie Hlušková doufá, že to bude dřív. A proč v centru Krumlova? „Mám hrozně ráda staré centrum,“ říká paní Marie. „Pořád se říká, že se tu všechno dělá jenom pro turisty, ale já si myslím, že je tu stále mnoho Krumlováků, kteří v centru pracují a je pro ně výhodné mít dítě tady. Navíc strategicky je tu parkoviště, kde je 45 minut zdarma, což poslouží k naložení a vyložení dětí. A prostředí je tu krásné.“

Duhová Paventia

Tak se bude jmenovat nová dětská skupina. Učitelky sev ní budou snažit skloubit principy montessori i waldorfské školy tak, aby zajistily dítěti co největší komfort a také možnost vybrat si.