Město letos seče některé travnaté porosty tak, aby trávníky pestře rozkvetly. Chce tak navrátit do lidského sídla rozmanité rostliny, ale také motýly, včely, čmeláky a další živočichy, kterým členitý, bohatě rozkvetlý porost poskytuje potravu i úkryt. Navíc vzrostlý trávník pomáhá v létě bojovat proti suchu, neboť zadrží podstatně více půdní vláhy než při posečení nakrátko. Do uskutečnění tohoto záměru se pustili pracovníci odboru životního prostředí. „Většinu trávníků ve městě sečeme pět až deset krát ročně podle režimu intenzity údržby,“ přibližuje systém péče o veřejnou zeleň vedoucí odboru Vlasta Horáková. „Někde však tak časté sečení není nutné, dokonce může být i nevhodné. Kvůli nedostatku srážek některé bylinné druhy ubývají. Proto se v Česku mění péče o městské trávníky “

„V Krumlově jsme před několika lety vybrali plochu s bohatým druhovým zastoupením, kde jsme zmíněnou technologii údržby vyzkoušeli. V současnosti ji rozšiřujeme i na dalších lokalitách,“ vysvětluje Vlasta Horáková.

Rozkvetlé trávníky jsou zatím ponechány na čtyřech menších plochách ve městě, v místech, kde se moc lidí nepohybuje. Jsou označeny cedulemi a lidé na nich mohou pozorovat kvetoucí rostliny i různé druhy hmyzu, který na nich saje nektar. Rozkvetlé trávníky spatříte v ulici Pod Skalkou, za autobusovou zastávkou U Trojice nebo na sídlišti Mír pod tzv. barevnými domy. Kvete také loučka pod domkem Egona Schieleho, kterou město již dříve založilo s využitím druhově bohaté osevní směsi. „Zatím jsme zvolili menší počet míst,“ vysvětluje Vlasta Horáková. „Cíleně se vyhýbáme trávníkům v blízkosti obytných domů, které jsou obyvateli hojně využívané. Řada lidí není na vzrostlý porost zvyklá, takže jej vnímají jako nepořádek, nebo se například obávají klíšťat.“

Vytipované plochy sleduje také zastupitel a předseda komise životního prostředí Martin Střelec. „Vybrali jsme takové plochy, kde se již nyní vyskytuje dostatek květnatých bylin. Díky vynechání seče se pěkně rozvinuly. Právě teď jsou trávníky v plném květu. Častou a nápadnou rostlinou je fialová chrpa luční, běžný je také sytě žlutý štírovník růžkatý, lidově zvaný pantoflíček. Na Míru jsou místy koberce mateřídoušky, takže trávník krásně voní. Z motýlů pravidelně vídám babočky nebo okáče a různé druhy včel, čmeláků nebo pestřenek,“ těší ho. „Na vybraných plochách napočítáme přes dvacet druhů květnatých bylin, které jsou typické spíše pro louky než trávníky. Věřím, že lidem bude pohled na koberec s květy různých tvarů a barev příjemný a poletující motýly a čmeláky budou vnímat jako zpestření svého okolí.“

Město bude vývoj vybraných travnatých ploch dále sledovat a pokud se nevyskytnou komplikace, zůstanou v režimu sečení podobnému běžným loukám, tj. dva až třikrát ročně. Do dalších sezón je předběžně vytipováno několik dalších míst, třeba i v parcích, jako například v Jelení zahradě.