Zástupce farmy Jiří Novotný se dokonce zúčastnil v letech 2007 a 2009 výběru francouzských plemenic přímo ve Francii. Několik kusů původních francouzských krav je stále součástí nynějšího chovného stáda.

Podmínky na Šumavě jsou náročné, nachází se zde prudké svahy s velkým množstvím kamenů. Dokonce se zde nachází i na jednom z nejprudších svahů sjezdovka.

Původně plemeno s trojstrannou užitkovostí, to znamená maso, mléko, tah, bylo v posledních několika desetiletích šlechtěno na jednostrannou masnou užitkovost v extenzivních podmínkách. Svou odolností, velmi dobře utvářenými končetinami a tvrdými paznehty se zdá být plemeno Gasconne ideální volbou do horských podmínek.

Covide končíme! Otužilci ve Windy pointu na Lipně.
Covide, končíme! A otužilci se vrhli do ledové vody

Jeho zvláštnostmi jsou černé sliznice, ale i paznehty či fakt, že telata se rodí v odlišné barvě než matka. Mláďata pak v prvním půl roce přebarvují do plášťově světle šedé až stříbrné. U býků pak dochází k zčernání hlavy, krku a spodku končetin.

Během jednání v Pojedech bude volena Rada plemenné knihy pro plemeno Gasconne a předseda klubu.

Lada Sojková