„Základní školu dnes máme ve dvou budovách, což je finančně i provozně náročné,“ přiblížil starosta Jiří Hůlka. „Nejmenší děti z 1. stupně se musí přes celé město přesouvat na obědy a pak zase zpátky do družiny. To chceme změnit, aby žáci 1. a 2. stupně chodili do jedné budovy, každý stupeň svým vlastním vchodem.“ Složité přesuny by tak odpadly a děti by byly v klidu a bezpečí.

Budova školy na ulici Komenského.Zdroj: ZŠ Horní Planá

Vzhledem k historickému rázu budovy by měla být přístavba řešena kombinací dřeva a tradičních materiálů, ale moderní formou.

„Zpracováváme architektonickou studii a po odsouhlasení chceme pokračovat dokumentací pro stavební povolení. Stavbu chceme realizovat v příštích čtyřech letech,“ dodal starosta. „ V uvolněné budově školy v Komenského ulici zřídíme pro místní spolky dětí i dospělých Spolkový dům.“