close Logo Deník na návštěvě. info Zdroj: Deník zoom_in

V Kantůrkovci bylo veselo i na sv. Václava během svatováclavského pečení, kdy si návštěvníci během ochutnávání pečiva z kantůrkovské pece mohli prohlédnout i různé výstavy. Kromě stálých také krátkodobou výstavu dřevorytin místního šikovného řezbáře Zdeňka Korbely a také obrázky Ferdinanda Chmelíčka, zednického mistra, jenž působil ve Velešíně na přelomu 19. a 20. století. Z jeho stavební činnosti dodnes krášlí okolí například bývalá škola ve Věžovaté Pláni nebo jeho rodinný dům na rozcestí Kaplice - Svatý Jan nad Malší ve Velešíně. Vedle své profese se pan Chmelíček zabýval malováním akvarelů, na nichž zvěčnil některé místní postavičky i různé stavby v okolí. Obrázky do Kantůrkovce zapůjčilo Jihočeské muzeum. Ve stavení také můžete obdivovat naivní obrázky místních manželů Šítalových, rožmberkou lazebnu či zachovalou černou kuchyni.

Kantůrkův dům na dolním konci velešínského náměstí vedle vchodu do kostela sv. Václava býval kdysi farou. Od roku 1616 byl již prokazatelně v soukromém držení rodiny Papírů, kantorů, podle nichž nese starý název Kantůrkovec. Od posledních majitelů usedlost zakoupilo v roce 2008 město Velešín a pronajalo jej Spolku přátel města Velešína.