Tím kaplička jako by ožila. Zásluhu na tom má rodina Hulíkova. Manželé Vlastimil a Karolína Hulíkovi ze Lhotky totiž zakoupili a zrenovovali starší zvonek. „Splnili tak sobě a jiným lidem sen,“ říká Jitka Štěpánková ze Zubčic, která se podílela na přípravě slavnostního vysvěcení zvonku. „Po dlouhých 77 letech tak opět můžeme zaslechnout zvonění z malebné kapličky, ukryté mezi starými lipami.“

Když na konci 18. století měla osada šest čísel popisných včetně obecní pastoušky, stál nedaleko usedlosti U Pražáků starý dřevěný kříž. A protože zdejší sedlák byl velmi zbožný, v rodině měli jednoho člena v církevních kruzích a navíc byla před nedávnem v nedalekých Netřebicích postavena kaple, netrvalo dlouho a kříž v roce 1836 nahradila nově vystavěná kaple.

„Stejně jako v Netřebicích, byla i tato kaplička zasvěcena sv. Janu Nepomuckému,“ říkají Jitka Štěpánková a Jakub Honetschläger, kteří historii kapličky vybádali. „Kaple byla a je dodnes majetkem obce. Zvon do věžičky byl odlitý téhož roku českobudějovickým zvonařem Pernerem.“ Byl vysoký 24 cm, na spodním průměru široký 29 cm. Zvonilo se s ním nejen v poledne, ale na rozdíl od ostatních osad i večer. Poslední, kdo v kapli zvonil, byla Katka Koclířová. Bydlela v pastoušce a z obecní pokladny jí za to náležela odměna 10 korun za měsíc zvonění.

Letošní květnovou slavnost vysvěcení a zavěšení zvonku do kaple sv. Jana Nepomuckého připravili obyvatelé Zubčické Lhotky, Zubčic a dobrovolní hasiči. Děti ze základní školy s vikariátní katechetkou Štěpánkou Talířovou a hudebním doprovodem diváky potěšily divadelním představením „Mučedník z Nepomuku“. A milovník historie Jakub Honetschläger poté poutavě vyprávěl o historii osady, životě obyvatel a vzniku místní kaple. Po vysvěcení zvonku a krátkém duchovním slovu faráře Mikeše z Velešína byl za pomoci techniky zvonek úspěšně zavěšen do věžičky kaple.