Historicky první bohoslužba po letech zněla v interiéru kostela sv. Vavřince na svátek tohoto světce v sobotu. Členové spolku na tu slavnostní chvíli kostel provizorně vyzdobili, jak to jen šlo. Kostel ožili následující den slavnostním setkáním příznivců kostela spojeným s koncertem. Kostel díky úsilí Spolku pro záchranu budovy kostela v Klení postupně doznal výrazných změn.

„Po rekonstrukci je zabezpečen vnitřek kostela,“ přiblížil předseda spolku Michal Sedlák. „Není ještě domalován. Zabezpečena je střecha, věž i její kopule. V rámci programů, z nichž získáváme dotace, po částech opravujeme hřbitovní zeď a plánujeme opravu márnice. Na opravu fasády zatím nemáme.“

Oprava fasády bude nejnáročnější investice, která se neobejde bez výrazné dotace. Márnice je zchátralá, zbyly z ní pouze zdi a štíty. Členové spolku ji chtějí opravit a využívat ji jako zázemí pro opravné práce a údržbu kostela i jeho okolí. „Kromě toho už je třeba zase opravovat to, co dali do pořádku předchozí členové spolku,“ připomněl Michal Sedlák. „Například střecha pokrytá dřevěnými doškovými šindely se musí pravidelně natírat, ale protože na to nedošlo, je třeba došky už zase vyměnit. Je to zkrátka pořád dokola.“

Nicméně díky spolku kostel zase slouží veřejnosti. Konají se zde koncerty a setkání, kdy výtěžek z dobrovolného vstupného jde na opravu kostela. Nyní zde započaly i bohoslužby.

Po oba víkendové dny se v kostele sešlo kolem stovky lidí. „Jsme rádi, že lidé mají o kostel v Klení zájem,“ říká předseda spolku. „Přitom to nejsou jenom lidé místní, jezdí sem například i návštěvníci z Trhových Svinů a Českých Budějovic.“

V kostele nyní nechyběl ani velký obraz umučení sv. Vavřince, jehož kopii zajistila pokladnice spolku Marie Vašková. A při bohoslužbě po letech z kostelní věže zase zaznělo cinkání jednoho ze dvou původních zvonů, ke kterému se zachovalo i jeho srdce.